Kako dijete učiniti sretnim dok mu mijenjate pelene na navlačenje?

Mijenjanje pelena na navlačenje kod djece ne mora biti zastrašujući zadatak. Uz ovih nekoliko strategija, to može biti ‘sekunda posla’.

Trogodišnjaci su poprilično neovisni po prirodi, zbog čega većinu stvari žele učiniti sami. Za djecu koja nisu naučena na tutu, to znači da nosi pelene. Bitno je da se dijete osjeti dijelom procesa, ne samo radi neovisnostima, već i radi uspješnog prelaza i odvikavanja od pelena na navlačenje. Mnoga djeca nisu spremna da se odreknu pelena na navlačenje do 3. ili 4. godine. Zbog toga roditelji moraju znati neke načine kako da zabave dijete dok se presvlači. Ključno je uključiti dijete u proces. To se može učiniti direktnom pomoći ili kroz zabavu.

Evo kako učiniti dijete sretnim dok mu presvlačite pelenu.

Dajte djetetu da odluči samo kada će mu se mijenjati pelena

Kada djeca nose pelene, većinom im roditelji kažu kad se mijenja. Djeca zbog toga mogu protestovati jer nemaju kontrolu nad situacijom. Ali, ako im date mogućnost da sami biraju, bit će spremniji. Uvijek je jasno kad se pelena treba mijenjati, ali trogodišnjaci ne žele uvijek zaustaviti ono što rade da bi se presvukli. Dajte im mogućnost da se presvuku sada ili za nekoliko minuta.

Učinite presvlačenje zabavnim

Najbolji način da učinite presvlačenje jednostavnim je da se zabavite. Najbolje poznajete svoje dijete. Možete im pročati, golicati ih, pjevati pjesme, napraviti igru na vrijeme od presvlačenja, ili raditi šta god dijete voli raditi da bi presvlačenje išlo glatko. Kad se djeca zabavljaju, veće su šanse da će tu aktivnost htjeti ponovno uraditi umjesto da se s vama bore svaki put kad dođe vrijeme.

Neka dijete samo dođe do mjesta za presvlačenje

Trogodišnjaci su dosta drugačiji od novorođenčadi kad je u pitanju presvlačenje. Mogu sami doći od tačke A do tačke B, zato im i dopustite. Mnogi trogodišnjaci dolaze do trenutka kad žele da se nauče na tutu. Zbog ovoga je dobra rutina da prošetaju do toaleta i sami skinu pelene, tako da znaju šta trebaju učiniti kad počnu koristiti tutu.

Dopustite im da budu dio presvlačenja

Nakon što dijete samo dođe do kupatila, napravite korak dalje i dozvolite mu da bude dio procesa. A to mogu tako što će sami skinuti i navući pelene. Djeca su spremna na tutu kad počnu sama skidati pelene, ali da bi neka djeca došla do toga, možda trebaju ‘prošetati’ kroz proces nekoliko puta. A najbolji način je da to urade sami nekoliko puta.

Dajte djetetu da demonstrira

Najbolji način da dijete zavoli proces promjene bez žalbi je da samo demonstrira na svojim lutkama. Kad trogodišnje dijete stekne mogućnost da objasni roditeljima šta se dešava s pelenom, bit će mu draže da to uradi samo. Također mogu proći proces sa svojim lutkama, tako da se ne osjećaju usamljeno kad ih presvlačite.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave