Kako da naučite dijete da se ne obeshrabri i ne odustaje lako

Kako da naučite dijete da se ne obeshrabri i ne odustaje lako

Svaki roditelj se u jednom momentu suoči sa obeshrabrenošću svog djeteta. Ona se obično pojavi kroz naizgled banalne scenarije, recimo kada mu ne polazi za rukom da uspješno završi domaći. Tada se javlja frustracija. Iako je frustracija dio života, treba naučiti nositi se sa njom. Ona može da bude pokretačka sila ali može i da pređe u bijes i negativno utiče na samopouzdanje djeteta.

Najčešći odgovor djeteta na obeshrabrenje je odustajanje. Da ne bi stalno dolazilo do toga, potrebna je podrška roditelja koji će učiti dijete kako da se nosi sa trenutnim neuspjehom. Uvijek imajte na umu da susret sa neuspjehom nije prijatan za dijete, jer ono ne posjeduje mehanizme ni alate da se na prihvatljiv način bori sa njim. Njegova prva reakcija je da zaključi da je nesposobno, glupo i da je gubitnik. Zato se odustajanje javlja kao prirodan slijed događaja i za dijete sasvim razuman potez. Kako pomoći? Evo nekih prijedloga za to:

Spriječiti, a ne liječiti, je najbolji alat koji ovdje može da se upotrijebi. Naučite dijete da spriječi nalet obuzimajućeg osjećaja frustracije tako što će da pauzira, zastane, razmisli i duboko udahne. To će mu značiti i za ostatak života.

Fokus ne smije da bude na frustraciji, već na jakim emocijama, kao što su bijes i razočaranje.

Onog momenta kada se dijete smiri, može da se posveti rješavanju problema. Budite tu. Budite podrška, svojim primerom provedite dijete kroz problem korak po korak. Svakome treba podrška ponekad, bez obzira na to koliko ima godina. Cilj nije rješavanje trenutnog problema, već usvajanje vještine za kritičko promatranje i valjano reagovanje. Kada dijete zna kako efikasno da riješi problem njegovo samopouzdanje će biti jako.

Na nekom bazičnom nivou, samopouzdanje najviše raste kada se premosti veliki izazov ili rizik. Ohrabrite dijete da preuzme rizik kada sumnja u sebe i kada misli da ne može u nečemu da uspije. Naravno, nećete dozvoliti da dijete srlja u opasnost, ali ćete pospješiti njegov osjećaj vjere u sebe.

Rizik nije ograničen na uzrast. Djeca koja imaju tek tri ili četiri godine mogu da se osnaže da probaju novu klackalicu ili novi tobogan na igralištu. Starijoj deci izazov može da bude prijava u određeni sportski tim za koji misle da nemaju šanse. Kao roditelj, vi treba da budete inicijator i oslonac za bilo kakav njihov poduhvat.

 

Niko ne voli otvorenu kritiku na svoj račun. Ukoliko neprekidno skrećete pažnju na ono što nije dobro i na ono što treba da se popravi, obeshrabrićete dijete u startu. Poštujte svaki trud, i nađite način da objasnite djetetu na lijep način šta bi trebalo da popravi. Uvek se fokusirajte na pozitivno, ne na negativno.

Izvor vijesti: najboljamamanasvetu.com