Inga Marković: Pravilna prehrana u trudnoći važna je za zdravlje svake trudnice

U trudnoći je neophodno više energije za rast ploda i posteljice, i za samu buduću majku

Intervju: mr.sc. Inga Marković, nutricionista

Inga Marković je magistar nutricionizma i dijetetike zaposlena na Internom odjelu JZU Bolnica Sv.apostol Luka Doboj. Njen profesionalni rad bazira se na kliničkoj dijetetici što podrazumijeva medicinsko nutritivno-dijetetsko liječenje svih metaboličkih poremećaja. Što se tiče graviditeta Ingin profesionalni rad temelji se na timskom radu sa ginekolozima u riješavanju problema gestacijskog dijabetesa, gojaznosti u trudnoći i hipertenzije u trudnoći.  U saradnji sa sestrama u patronaži rješava probleme dojenja i prehrane trudnice nakon poroda.

Trudnoća je razdoblje u kojem je važnost brige o prehrani još naglašenija kako bi rast i razvoj majke i djeteta bio pravilan. Prehrana ima utjecaj na trudnoću, na majku i na dijete, ali nemojte brinuti. Razgovarali smo sa Ingom Marković, nutricionistkinjom o tome kako ishrana utiče na trudnoću, zašto je bitno da se trudnice zdravo hrane, ali nam je podijelila i mnoge druge bitne stavke kada je u pitanju trudnoća i prehrana u trudnoći. 

 

Kako ishrana utiče na trudnoću?

Briga o ishrani žena u graviditetu stara je sigurno koliko i ljudska civilizacija. Mnoge preporuke, zabrane i tabui  kroz istoriju nisu bili uvijek u interesu zdravlja trudnice i ploda. Koliko prehrana i stanje uhranjenosti utiču na zdravlje majke i djeteta novijeg su datuma, a danas sa sigurnošću možemo reći da je ishrana jedan od osnovnih faktora  od kojeg zavisi pozitivan ili negativan učinak na majku i dijete.  U zavisnosti od toga koliko je trudnica motivisana da usvoji nova znanja iz oblasti pravilne prehrane to trudnoća može biti prilika da se naučeni principi ishrane primjene u praksi od kojeg neće biti samo  koristi  za dobar tok i ishod trudnoće već će imati i doživotni uticaj na zdravlje žene i njene porodice.

Zašto je bitno da se trudnice zdravo hrane i koju hranu preporučujete konzumirati tokom trudnoće?

Kako bi se očuvalo zdravlje majke i kako bi se pravilno razvio plod u utrobi majke neophodno je strogo voditi računa o unosu neophodnih nutrijenata. Hrana mora biti raznovrsna i nutritivno bogata. Preporučuju se sve grupe namirnica i to u određenoj  procentualnoj zastupljenosti opet u zavisnosti od zdravlja majke i njenih antropometrijskih parametara uhranjenosti. Grupe namirnica koje moraju svakodnevno biti prisutne su:  žitarice i proizvodi, meso,riba,jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, povrće,voće, vidčjive masti pa čak i šećeri u količini od 3-6% od ukupnog dnevnog unosa. Da li je uspostavljena ravnoteža u ishrani trudnice pokazuje nam porast tjelesne mase u trudnoći koji se mora redovno pratiti i bilježiti. U prvom tromjesječju  trudnoće optimalnim se smatra povećanje tjelesne mase od 1-2kg. U drugom i trećem tromjesječju potrebno je nedeljno postizati ujednačeno povećanje od 400g u prosjeku.Takva dinamika nam daje povećanje tjelesne mase u trudnoći od 11kg što je fiziološki ispravno i ukazuje da i majka i plod dobijaju dovoljno energetskih,gradivnih i zaštitnih materija putem ishrane.

Koju hranu treba izbjegavati u trudnoći?

Ne postoje strogo zabranjene namirnice, ali se naravno preporučuje  nutritivno vrijedna hrana koja sadrži neophodne ugljikohidrate, proteine,masti, vitamine i minerale. Nedostatak bilo kojeg nutrijenta u trudnoći može imati fatalne posljedice i po majku i po plod. 

U suštini treba ishranu bazirati na kvalitetnim namirnicama.Posebnu pažnju treba posvetiti namirnicama koje su bogate kalcijumom, željezom, magnezijumom, kalijem, natrijumom, jodom, fosfatima, folatima, hromom, cinkom, kobaltom, manganom, selenom i fluorom.

Koliko kalorija treba trudnicama u klasičnoj ili blizanačkoj trudnoći?

Trudnoća jeste „drugo stanje“ kod žene u svakom smislu pa tako i u smislu unosa energije. U trudnoći neophodno je više energije kako za rast ploda i posteljice tako i za samu buduću majku. Vrlo važan momenat u izračunavanju energetskog unosa jeste stanje uhranjenosti majke prije graviditeta. U zavisnosti da li je težina buduće majke bila u granicama normalnih vrijednosti, ispod ili preko zavisit će izračunati energetski unos u toku trudnoće.U slučaju da je buduća majka bila normalne tjelesne mase, njene povećane potrebe se javljaju tek u drugoj polovini trudnoće. Ako je buduća majka bila u kategoriji pothranjenosti onda se od početka trudnoće moraju planirati veće energetske potrebe kako bi se nadoknadila deficitarna ishrana majke i kako bi se obezbijedio pravilan rast i razvoj ploda. U slučaju da je buduća majka prije trudnoće bila gojazna ni slučajno se ne preporučuju nikakve dijete već  se  energetski unos modifikuje kroz izbor i kombinaciju namirnica. Precizno izračunato povećanje energetskih  potrebe za 280 dana trajanja normalne trudnoće iznose 80.000 kcal, što je 285kcal više dnevno nego prije trudnoće. SZO (Svjetska zdravstvena organizacija) preporučuje da se energetske potrebe u prvom tromjesječju povećaju za 150kcal, a u drugom i trećem za 350 kcal. Ali naglašavam ovo su preporuke za trudnice koje su prije trudnoće bila normalne tjelesne mase. Takođe kalorijske potrebe se još povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od fizičke aktivnosti trudnice.

Koliko vode piti u trudnoći?

Preporuke za unos vode su nešto malo veće u odnosu na stanje bez trudnoće. Hidriranost je najbolje pratiti bojom urina. Unos od 2 l vode dnevno je sasvim dovoljno jer i hrana koja se preporučuje u trudnoći bogata vodom. Unos supa, čajeva, mlijeka, variva i sokova takođe se računaju u unos tečnosti i sadrže vodu kao osnovnu komponentu.

Hrana za trudnice sa mučninom?

Mučnina u trudnoći se uglavnom javlja u prvom tromjesječju i spontano prolazi. Trudnica si može malo olakšati uzimajući tih dana čaj, dvopek, nemasne supe, čorbe,  rižu, kuvan krompir, kuvanu piletinu i teletinu, kompote i piree od voća, piree od povrća. Ta problematika kratko traje te nema veliki uticaj na ishod trudnoće.

Poruka za naše čitaoce i ujedno savjet za trudnice?

Određena stanja u vezi sa prehranom mogu da povećaju rizik nastanka određenih poremećaja u trudnoći.Na sljedeća stanja potrebno je obratiti posebnu pažnju:

 • ako je trudnoća prisutna kod veoma mlade osobe (osobe koje su sarosne dobi od 14-16 godina)
 • ako je druga ili treća trudnoća prisutna u poslednje dvije godine
 • ako je žena imala zdravstvenih problema bilo koje vrste u prethodnoj trudnoći
 • ako je u pitanju trudnica slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • ako je ishrana jednolična
 • ako je trudnica i prije trudnoće bila na određenom nutritivnom liječenju vezanom za neki metabolički poremećaj
 • ako je žena prije trudnoće bila lošeg stanja uhranjenosti-ako je bila dijagnostifikovana pothranjenost
 • ako je hemoglobin ispod referentnih vrijednosti
 • ako je šećer iznad referentnih vrijednosti
 • ako je krvni pritisak iznad referentnih vrijednosti
 • ako porast tjelesne mase nije odgovarajući, to jest ako postoji pad tjelesne mase u trudnoći ili ako je ukupni porast tjelesne mase u trudnoći manji od 1kg mjesečno, ili ako je prisutan veliki porast težine i to više od 1kg nedeljno.
 • ako trudnica konzumira duvan ili alkohol.

U slučaju da je prisutan bilo koji problem od navedenih trudnice bi trebale da se posebno posvete svojoj prehrani uz stručnu podršku medicinskog tima.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave