Infantilne kolike u novorođenačkom i dojenačkom uzrastu

Savjet ljekara za roditelje

Piše: Dr Stojanka Škorić, pedijatar i subspecijalista ishrane , Dom zdravlja Bijeljina

Grčevi (kolike) spadaju u funkcionalni poremećaj digestivnog trakta u pedijatriji. Više uzroka može da izazove pojavu kolika kod novorođenčeta i dojenčeta. Dokazano je da je nivo hormona motilina, koji se luči između obroka kod beba koje imaju kolike, povišen. 1

Infantilne kolike (grčevi) označavaju stanje ponavljanog nekontrolisanog plača i nemira djeteta, praćenog promjenom boje lica, blagom nadutošću trbuha u prva četiri mjeseca života djeteta. (Roma

III kriteriji):

3 i više sati dnevno

3 i više dana u sedmici

tokom najmanje jedne sedmice2

Koliko su česte dojenačke kolike?

Najčešći razlog posjete pedijatru u prva četiri mjeseca života djeteta su kolike i u 26% dojenčadi  postavi se dijagnoza infantilnih kolika. Tegobe mogu da se jave već u drugoj nedjelji života novorođenčeta,a najintenzivnije su u šestoj nedelji života djeteta. Intenzitet bolova se smanjuje do četvrtog mjeseca, nekada simptomi kolika mogu da traju i do šestog mjeseca života djeteta. Svako peto dijete bude doneseno na pregled kod pedijatra zbog iznenadnog plača, uznemirenosti bebe, blage nadutosti trbuha. 3

Koji je uzrok dojenačkih kolika?

Dosadašnjim savremenim naučnim i kliničkim istraživanjima, uzrok dojenačkih kolika nije dokazan, nema pojedinačnog uzroka i nema uzročne (pojedinačne) terapije.

Postoji više teorija o nastanku infantilnih kolika kao što je psihološka, socijalna i biološka teorija. 4

Najnovija istraživanja su pokazala da je uloga crijevne flore i kolonizacija digestivnog trakta dobrim bakterijama (laktobacilima) u prvim danima i mjesecima života djeteta, važna za imunitet i u kasnijem životnom dobu. Ako se u crijevnoj flori poremeti odnos dobrih bakterija (laktobacila) i poveća se kolonizacija koliformnih (loših) bakterija, može biti jedan od uzroka infantilnih kolika kod dojenčadi. 5,6

Kako prevenirati kolike i umiriti dojenče sa kolikama?

Pedijatar će roditeljima objasniti da je prirodna ishrana (dojenje) osnov zdravog početka života djeteta, da je njihovo dijete zdravo i da su kolike prolazni simptom. Fizičke metode kao što su podrigivanje nakon obroka, ležanje na trbuhu pod nadzorom, masaža trbuha, dnevna rutina spavanja i hranjenja, blizina majke, mogu da ublaže napade grčeva i plača.

Oko 25% dojenčadi koja su na  ishrani dječijim mliječnim formulama imaju simptome kolika zbog prolazne intolerancije na proteine kravljeg mlijeka. Uvođenjem u ishranu hipoalergenih mliječnih formula učestalost pojave kolika se smanjuje. 7

Da li postoje medicinski tretmani?

Farmakološka terapija infantilnih kolika je raznovrsna i ograničena. Najčešće korišteni lijek u terapiji infantilnih kolika je simetikon. Kliničke studije objavljene u žurnalu “Pediatrics“ 2007. godine su pokazale da primjena simetikona u terapiji infantilnih kolika, nema veći značaj u odnosu na placebo efekat. 8 Antiholinergički lijekovi su sporadično primjenjivani u terapiji dojenačkih kolika. 9

Najnovija naučna i klinička ispitivanja su pokazala da primjena probiotika u prvim mjesecima života djeteta može da smanji intenzitet i učestalost infantilnih kolika. Probiotske bakterije su nepatogene bakterije koje smanjuju fiziološko zapaljenje digestivnog trakta i smanjuju produkciju gasova u crijevima. Probiotik Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis) izolovan je iz majčinog mlijeka i naučne studije su dokazale da je siguran i efikasan u terapiji infantilnih kolika.

Da li su svi probiotici isti?

Probiotici se međusobno razlikuju i naučne studije koje istražuju dejstvo različitih sojeva probiotika pokazala su, da samo pojedini sojevi preživljavaju u gastrointestinalnom traktu djeteta, što je odlučujući kriterijum za primjenu probiotika. U studiji (in vitro) koja se bavila istraživanjem dejstva probiotika i njihovim preživljavanjem u digestivnom traktu, praćeno je 35 različitih sojeva probiotika i 5 dnevno preživljavanje u simuliranom gastrointestinalnom traktu. Studijom je dokazano je da su Lactobacillus reuteri Protectis i još dva soja probiotika preživjela u simuliranom digestivnom traktu. 10

Preživljavanje L. reuteri Protectis u gastrintestinalnom traktu potvrđeno je i u in vivo naučnim studijama gdje je terapijska primjena L. reuteri Protectis kod odraslih, zdravih osoba povoljno uticala na kolonizaciju želuca, tankog crijeva i ileuma. 11

Primjena  probiotika L. reuteri Protectis povoljnije djeluje na smanjenje intenziteta i učestalosti napada plača kod beba sa kolikama, u odnosu na primjenu  simetikona. Naučna komparativna studija pratila je 90 slučajno odabranih dojenčadi sa izraženim simptomima dojenačkih kolika, podijeljenih u dvije grupe koje koriste ili Lactobacillus reuteri Protectis 10 CFU/ dan ili simetikon 60 mg/dan u toku 28 dana. Studija je pokazala, da se intenzitet i učestalost plača značajno smanjio sa 197 minuta/dan na 159 minuta/dan u grupi beba kojima je u terapiji kolika primjenjivan L. Reuteri Protectis (p=0.005) u poređenju sa grupom beba kojima je u terapiji kolika davan  simetikon i gdje je trajanje plača bilo  177 minuta/dan. Studija je pokazala da je 95% (39/41) dojenčadi (grupa beba koja je u terapiji dobijala L. reuteri Protectis ) povoljno  odgovorila na terapiju (>50% redukcije vremena plača) u odnosu na grupu koja je u terapiji kolika dobijala simetikon, njihov procenat je bio 7% (3/42).

Lactobacillus reuteri Protectis može da smanji trajanje i jačinu  plača kod beba sa dojenačkim kolikama u poređenju sa placebom.12

Studija, koja je proučavala učinak probiotika na placebo efekat, slučajnim odabirom 50 beba koje su na prirodnoj ishrani,  starosti od 2-16 sedmica i izraženim simptomima kolika, podijeljene su u dvije grupe. Prva grupa beba je u terapiji kolika dobijala L. reuteri Protectis 10 CFU/dan, u odnosu na drugu grupu koja nije dobijala probiotike. U vrijeme uključenja u studiju (dan 0), srednje vrijeme dnevnog plača je bilo 370 minuta (6 sati i 17 minuta) u grupi L.reuteri Protectis, a 300 minuta (5 sati) u placebo grupi. Sedmog dana srednje vrijeme dnevnog plača se reduciralo do 95 minuta u grupi L. reuteri Protectis i 185 minuta u placebo grupi (p=0.082). Na 21.dan je zabilježena značajna razlika u srednjem vremenu dnevnog plača i to 35 minuta u L. reuteri Protectis grupi u poređenju sa 90 minuta u placebo grupi (p=0.022).

Da li postoji Lactobacillus reuteri Protectis na tržištu BiH?

Probiotik nove generacije koji sadrži Lactobacillus reuteri Protectis, bakterijski soj koji predstavlja dio mikroflore mlijeka zdravih majki i jedini je probiotik izolovan iz majčinog mlijeka, nalazi se u proizvodu BioGaia®, švedske farmaceutske firme.

BioGaia® probiotik nalazi se na tržištu u obliku kapi za novorođenčad i u obliku tableta za žvakanje za djecu i odrasle. BioGaia® kapi mogu se primjenjivati od 1.dana rođenja po 5 kapi dnevno i mogu smanjiti intenzitet i učestalost grčeva kod beba. 13 Za stariju djecu i odrasle BioGaia® probiotičke tablete za žvakanje su prijatnog osvježavajućeg okusa limuna i  BioGaia® probiotičke tablete za žvakanje sa vitaminom D3 okusa narandže, roditeljima olakšavaju saradnju sa djetetom pri uzimanju probiotičkog proizvoda. Dovoljna je jedna tableta za žvakanje u toku dana.14

Zdrav početak života je prirodna ishrana, majčino mlijeko nema zamjenu. Majke mogu kod pojave simptoma kolika dati bebi probiotike prema važećim preporukama.

Reference:

 

1.Freedman SB et al. The crying infant: diagnostic testing and frequency of serious underlying disease.Pediatrics 2009;123:841-848.

2.Hyman PE et al., Childhood Functional Gastrointestinal Disorders:Neonate/Toddler.Gastroenterology 2006;130:1519-1526.

3.Rosen LD et al. Complementary Holistic, and Integrative Medicine:

Colic. Pediatrics in Review, Vol. Oct 2007; 28:381-385.

4.Gupta SK. Update on infantile colic and management options. Curr Opin Investig Drugs 2007; 8:921-926.

5.Savino F et al. Intestinal microflora in breastfed colicky and non-colicky infants. Acta Paeidatr 2004; 93:825-829.

6.Savino F et al. Bacterial counts of intestinal Lactobacillus species in infants with colic. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16:72-75.

7.Hill DJ et al. Infantile colic and hypersensitivity. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30:S67-76.

8.Savino F et al. Lactobacillus reuteri ATCC 55730 versus Simethicone in the treatment of infantile colic: a prospective randomized study.

Pediatrics, Jan 2007; 119:e124-130.

9.Garrison MM et al. Early childhood: colic, child development, and poisoning prevention. A systematic review of treatments for infantile colic. Pediatrics 2000; 106:184-190.

10.Gibson G.R. and Brostoff J. An evaluation of probiotic effects in the human gut: microbial aspects.2005. www.foodstandards.gov.uk.

11.Valeur N et al. Colonization and Immunomodulation by Lactobacillus reuteri ATCC 55730 in  the Human Gastrointestinal Tract. Environmental Microbiology Feb. 2004; 1176-1181.

12.Savino F et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 in Infantile Colic:

A Randomizes, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Pediatrics 2010;

126;e526 e533.

13.Odobrena deklaracija BioGaia Protectis Baby

14.Odobrena deklaracija BioGaia Protectis tablete

 

 

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave