Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije: Glas i poremećaj glasa

Djeca u toku igre veoma često zloupotrebljavaju glas na način da govore glasno, glasno pjevaju, dozivaju djecu ili glasno plaču, te samim tim često se mogu javiti disfonije

Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije

Selma Junuzović,  bachelor logopedije i audiologije. Zvanje je stekla  na Univerzitetu u Tuzli na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Trenutno zaposlena u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama “Los Rosales”.

Glas je sredstvo komunikacije, ali je istovremeno i sredstvo izražavanja ličnosti. Glas je zvuk proizveden vibriranjem glasnica. Zvuk se oblikuje u vokalnom traktu u jedinstvenu akustučku formu koja omogućava slušaocu da prepozna govornika. O glasu i poremećaju glasa za časopis Roditelj piše Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije.

Čin govorenja je vrlo specijaliziran način upotrebe vokalnog trakta, a čin pjevanja čak i više. Govor i pjevanje zahtijevaju kombinaciju i interakciju mehanizma respiracije, fonacije, rezonancije i govorne artikulacije. Iako većina ljudi ima normalno funkcionisanje zračnog puta, neki imaju teškoće sa svojim nazo-faringealnim šupljinama, larinksom, trahejom, plućima ili sa mišićima respiracije koji omogućavaju disanje. Svako ugrožavanje ovih struktura ili njegovih funkcija može uzrokovati poremećaj glasa. Ugrožavanje ovih struktura može biti zbog anatomskih devijacija, bolesti, pogrešne upotrebe vokalnog mehanizma, emocija, pretjerane upotrebe normalnih vokalnih funkcija, ili promjene vokalnih funkcija zbog zloupotrebe ili krive upotrebe vokalnih mehanizama.

Glas je sredstvo komunikacije, ali je istovremeno i sredstvo izražavanja ličnosti. Glas je zvuk proizveden vibriranjem glasnica. Zvuk se oblikuje u vokalnom traktu u jedinstvenu akustučku formu koja omogućava slušaocu da prepozna govornika. Pet aspekata karaterizira normalan/fiziološki glas:

 1. Glasnoća
 2. Higijena
 3. Ugodnost
 4. Fleksibilnost
 5. Predstavljanje govornika

Ukoliko su jedan ili više od ovih aspekata izvan normalnog raspona uzrasta, spola ili geografskog područja govornika, kažemo da postoji poremećaj glasa. Naprimjer, ukoliko je glas previše glasan ili previše tih, ili se producira uz traume za mehanizam, zvuči neobično, neugodan je, ne može da prenese emocije ili značenje pomoću varijacija visine glasa, ili navodi slušaoca da pogrešno procijeni govornikov spol ili uzrast – kažemo da postoji poremećaj glasa.

Kada se glas promjeni na „negativan“ način, kaže se da je poremećen ili disfoničan. Takve promjene imaju mnoge različite nazive kao što su: promuklost, hrapavost, piskavost, pištavost, tankoća itd.

Podjela poremećaja glasa se tradicionalno dijeli na dvije uzročne kategorije:

 1. Funkcionalni poremećaji i
 2. Organski poremećaji

Funkcionalni poremećaji glasa su obično uzrokovani pogrešnom upotrebom vokalnog mehanizma, dok su organski poremećaji glasa povezani sa nekom fizičkom abnormalnosti strukture vokalnog mehanizma na različitim lokacijama.

Šta znači pogrešna upotreba vokalnog mehanizma? To znači da se prilikom govora strukture koje su potrebne za govor ne koriste pravilno ili se zloupotrebljavaju. Zloupotreba govornog mehanizma se može očitovati kroz:

 • glasno govorenje,
 • disanje na usta,
 • svađa sa vršnjacima, partnerima i dr,
 • imitiranje zvukova životinja ili igračaka,
 • dozivanje sa udaljenosti,
 • vikanje ili deranje,
 • glasno kašljanje i kihanje,
 • glasno plakanje,
 • glasno smijanje,
 • govorenje u bučnom prostoru, automobilu, zadimljenom prostoru
 • konzumiranje kofeina, alkohodla, duhana, mliječnih proizvoda,
 • korištenje inhalatora,
 • često korištenje telefona
 • držanje govora i dr.

U tabeli su navedeni najučestaliji poremećaji glasa.

Funkcionalni poremećaji glasa Organski poremećaji glasa
Falseto Kontaktni ulceri
Funkcionalna afonija Karcinom
Funkcionalna disfonija Kongenitalne abnormalnosti
Disfonija mišične napetosti Leukoplakija
Diplofonija Endokrine promjene
Zadebljanje glasnica Granulom
Rainkov edem Hemangiom
Polipi Hiperkaratoza
Noduli Infektivni laringitis
Traumatski larinks Larinektomija
Vertikularna disfonija Papilom
Prekidi u fonaciji Pubertetske promjene
Prekidi visine glasa Refluks

Procjenu i tretman poremećaja glasa radi logoped. Prije samog tretmana, potrebno je proći kroz medicinsku evaluaciju. Ukoliko pacijent nije bio kod otorinolaringologa, potrebno ga je uputiti. Otorinolaringolog će se koristiti endoskopom  kako bi vizuelno pregledao larinks i s njim vezane strukture, te će odrediti etiologiju, tj. uzrok glasovnog poblema. Svrha ovog postupka je identifikacija postojeće strukturalne promjene kao što su ulceri, polipi, tumori ili noduli, da bi se adekvatno moglo pristupiti daljoj procjeni i tretmanu.

Jako je bitno navesti da kako kod odraslih osoba, tako i kod djece može doći do poremećaja glasa. Djeca u toku igre veoma često zloupotrebljavaju glas na način da govore glasno, glasno pjevaju, dozivaju djecu ili glasno plaču, te samim tim često se mogu javiti disfonije. Iako se svjesnost o važnosti glasa u našoj regiji znatno povećala, odeđeni postotak roditelja još uvijek ovu vrstu problema gura pod tepih. Moja poruka roditeljima je da se jave ORL specijalisti čim primjete promjene u glasu, pogotovo ukoliko te promjene traju duže vrijeme, kako bi spriječili pogoršanje glasa, i doveli do kvalitetnog socio-emocionalnog razvoja kod djece.  Zbog toga je važno ne čekati dugo i reagovati na vrijeme kako bi se korištenjem pogodnih tehnika i metoda glas vratio u normalno stanje.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave