FAZE PRIPREME ZA POSTUPAK VANTJELESNE OPLODNJE

Kompletan program vantjelesnog oplođenja, bilo da se radi o klasičnom postupku ili o mikrofertilizaciji, može se podijeliti u sedam faza.

 

1. Pripremna faza

2. Faza vještačkog ciklusa

3. Faza stimulacije

4. Faza završnog sazrijevanja jajne ćelije

5. Faza probadanja šupljina i usisavanja jajnih ćelija

5.1. -faza prikupljanja sperme i njena obrada

6. Laboratorijska faza

6.1. -IVF u klasičnom obliku

6.2. -In vitro fertilizacija intracitoplazmatskom injekcijom

spermatozoida (IVF-ICSI)

7. Embriotransfer

 

PRIPREMNA FAZA

 

Pripremna faza se bazira na razgovoru sa ordinirajućim doktorom i laboratorijskoj obradi. Imaćete zakazanu konsultaciju u ordinaciji sa odgovarajućim ginekologom i sestrom koja je koordinator postupka, da bi Vam se obezbjedile sve informacije i dali odgovori na vaša pitanja.

Potrebno je prikupiti kompletnu medicinsku dokumentaciju o svemu što je do sada u cilju ispitivanja i liječenja neplodnosti sprovedeno, jer će to ordinirajućem doktoru pomoći da Vam da najbolji savjet za rješavanje problema. Ukoliko bolujete od neke hronične bolesti, onda se to mora naglasiti na samom početku intervjua. Posebno je važno navesti eventualnu terapiju koju uzimate, jer izvjesni lijekovi mogu doći u koliziju sa preparatima koji će biti ordinirani u cilju pripreme za postupak  vantjelesnog oplođenja i same stimulacije ovulacije. Poželjno je da se još jednom provjeri stanje bolesti kod odgovarajućeg specijaliste.

Ukoliko se ustanovi da je asistirana reprodukcija jedini realan način da Vi imate potomstvo i u cilju liječenja steriliteta vam se predloži vantjelesno oplođenje, odredit će se za postupak neophodne laboratorijske analize. Važno je da se ove pretrage urade na vrijeme, kako bi blagovremeno mogla da se sprovede eventualna terapija i da se, ukoliko je to neophodno učine korekcije u planu intervencije.

Počnimo sa  spermogramom, jer od broja pokretljivosti i kvaliteta muških oplodnih ćelija zavisi  da li će se predložiti klasično vantjelesno oplođenje ili mikrofertilizacija. Treba znati da kvaliteta sperme zavisi od velikog broja faktora i da može biti promjenjiv u raznim periodima života. Svakako treba izbjegavati pretjerano konzumiranje alkohola, neumjereno pušenje, dijete za mršavljenje i boravljenje u pretjerano zagrijanim prostorijama (sauna).

Dalje je neophodno uraditi mikrobiološku i serološku (HIV, HbsAg,VDRL-iz krvi) kontrolu oba partnera. To se postiže uzimanjem brisa grlića materice (cervikalni bris) i pregledom ejakulata (spermograma). Posebno je važno otkriti eventualno postojanje klamidija (Chlamidia trachomatis), mikroplazmi (Mycoplasma) i crijevnih bakterija (Gram negativne bakterije), jer njihovo prisustvo može da ometa laboratorijsko spajanje oplodnih ćelija. Navedena bakteriološka i serološka ispitivanja predstavljaju minimum potreban za izvođenje vantjelesnog oplođenja. Ukoliko vaš ljekar smatra to neophodnim, uradiće se i šire ispitivanje, koje se može smatrati optimalnim.

Na kraju, mada to po važnosti nije na posljednjem mjestu, kod pacijentkinje je u cilju izbora adekvatnog protokola stimulacije, potrebno odrediti bazalni nivo hormona hipofize (FSH;LH;PRL) i hormona jajnika (estradiola). Ovo ispitivanje se vrši iz krvi,  od drugog do petog dana spontanog ciklusa (dakle za vrijeme menstrualnog krvarenja).

M8020263-In_vitro_fertilisation-SPL