Emina Rovčanin: Važnost zalijevanja fisura

Zalijevanje fisura je preventivna stomatološka procedura kojom se grizne površine zuba, tačnije njihove fisure.

Piše: doktorica dentalne medicine Emina Rovčanin

Doktorica dentalne medicine Emina Rovčanin, zaposlena u privatnoj stomatološkoj ordinaciji „Bandić“ u Sarajevu. Polje interesovanja: prevencija i dječija stomatologija, oralna medicina i parodontologija.

Fisure i jamice su udubljenja na zubima u kojima se zadržavaju hrana i bakterije  koje je teško ukloniti, pa se tu najčešće javlja karijes. U nastavku vam donosimo više o važnosti zalijevanja fisura koje je za čitatelje časopisa Roditelj piše dr. dentalne medicine Emina Rovčanin.

Značaj zalivanja fisura kod djece školskog uzrasta

Preventivna stomatologija u svijetu je široko zastupljena i predstavlja granu stomatologije u koju zaista vrijedi ulagati. Mišljenja sam da dobra prevencija je preteča oboljenja kao što su karijes i parodontalna oboljenja stomatognatog sistema. Zalivanje fisura je jedan specifičan postupak, koji podrazumijeva postavku odgovarajućih materijala u jamice i fisure bočnih zuba. Smatra se da je to jedan veoma efikasan način u borbi protiv karijesa. Grizne površine bočnih zuba bivaju ispunjene materijalom, te samim time mogućnost da se plak zadržava direktno u jamicama i fisurama  je smanjena, a i četkanje zuba je olakšano. Potrebno je naglasiti da je zalivanje fisura jedna potpuno bezbolna intervencija. Zalivanjem se stvara kao barijera koja štiti zub od  štetnih uticaja oralne sredine.

Zašto je važno zaliti fisure stalnih zuba kod djece školskog uzrasta?

Djeca školskog uzrasta nemaju u potpunosti razvijene oralno-higijenske navike. Nerijetko se surećemo sa djecom koja samostalno četkaju zube, iako još uvijek nisu spremna na taj korak. Mišljenja sam da roditelji djeci trebaju pomoći u četkanju zuba, ili barem trebaju ispratiti taj korak. Osim toga, veoma često niti djeca niti roditelji nisu svjesni prisustva novog člana dentalne zajednice, stalne šestice, pa time i četkanje tog zuba može izostati.  S obzirom da su grizne površine bočnih zuba sastavljene od udubljenja i ispupčenja, kao takva imaju najveću predispoziciju za pojavu karijesa, jer se plak u njima najviše zadržava. Dokazano je da su jamice i fisure mjesta gdje se karijes prvobitno pojavljuje.

Svakako djeca visokog karijes rizika su uvijek kandidati za zalivanje fisura. Obično u praksi radimo zalivanje stalnih zuba, ali zalivanje i mliječnih zuba je također dobar izbor posebno ukoliko se radi o djeci srednjeg i visokog karijes rizika. Zalivanje premolara je poželjno, naročito ukoliko imaju duboke fisure. Idealno vrijeme za zalivanje fisura je čim se zub u potpunosti pojavi u usnoj šupljini. Svakako da što se zubi ranije zaliju odgovarajućim materijalima, šanse da će ostati zdravi su veće.

Materijali koji se koriste za zalivanje fisura

Smatra se da najbolji materijal za zalivanje fisura je cement na bazi glas jonomera. Veoma je jednostavan za izradu i postavku. Osim toga, u sebi sadrži flour, i kao takav predstavlja idealan materijal za zalivanje, jer postepeno može da otpušta male količine floura.  Postepeno se troši, te danas ga je moguće pronaći u raznim bojama, što i djeci i roditeljima olakšava kontrolu kod kuće.

Drugi materijal izbora su kompozitni materijali. Kompozitni materijali su postojani i dugotrajniji u odnosu na glas jonomerne cemente. Međutim mišljenja sam da ukoliko dođe do frakture jednog takvog ispuna, plak može lako da se retinira, a samim time može da dođe do nastanka sekundarnog karijesa. Svakako postavka kompozitnog materijala kod djece je otežana zbog veoma često nekooperativnih pacijenata, velikog protoka pljuvačke i slično.

Kako se provodi postupak zalivanja fisura?

Postupak zalivanja fisura je veoma brz i jednostavan. Nekada fisure je dovoljno očetkati četkicom za zube, a nekada je i potrebna minimalna preparacija zuba. Prilikom četkanja zuba izbjegavam paste za zube na bazi flourida, kako bih izbjegla hipermineralizirani sloj, koji bi poslije trebalo više puta jetkati, kako bi se stvorili svi uvjeti za pravilnu postavku materijala. Materijal se potom odgovarajućim instrumentima nanosi na zub i popunjavaju se sve jamice i fisure, te time je postupak zalivanja fisura završen.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave