Emina Herić: Broj predškolske djece sa poteškoćama u govoru i jeziku je u porastu

Roditelji su najbitnija karika u razvoju govora kod djece. Djeca imitiraju svoje roditelje i oni su im modeli za usvajanje govora. Djeca uče govor svojih roditelja tj. svoje okoline.

Emina Herić, dipl. logoped

Emina Herić je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na odsjeku za Logopediju i Audiologiju. Nakon polaganja stručnog ispita iskustvo je sticala kroz rad u nevladinim organizacijama, zdravstvenim ustanovama te obrazovnim ustanovama. Kroz ovo raznovrsno iskustvo imala je priliku da se susretne sa djecom i odraslima sa govorno-jezičkim poteškoćama, različitim sindromima i dijagnozama. Kao uposlenik JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo, te kasnije uposlenik Mobilnog stručnog tima u Osnovnim školama Kantona Sarajevo, upoznala se sa rastućim brojem djece u Kantonu Sarajevo kojima su potrebne usluge logopeda i audiologa u Kantonu. Kroz ovo raznoliko iskustvo pomogla je mnoštvu djece da otklone svoje govorno-jezičke poteškoće, te njihovi rezultati su najbolji pokazatelj stručnosti logopeda.

Logopedi često ističu važnost i posvećenost svom poslu, kao što je Emina. Veoma je posvećena svom poslu i rado pomaže osobama tačnije djeci koja se susreću sa problemima u govoru. Roditelji nekada ne žele ni prihvatiti ili priznati da dijete ima problem, ali je bolje na vrijeme reagovati kako biste svome djetetu pomogli. Upravo to je bio jedan od povoda za naš razgovor sa Eminom. U nastavku vam donosimo intervju u kojem možete doznati više kako i na koji način treba da se razvija govor kod djece. 

Kada ste odlučili da ćete se baviti logopedijom? 

Odluka da upišem studije logopedije i audiologije došla je spontano. Kao mlađoj uvijek mi je bila zanimljiva parola “Izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi niti jedan dan u svom životu”. Kada sam počela raditi ovaj posao shvatila sam šta to zapravo znači. Smatram da mi možemo mnogo toga naučiti od naših mališana i da se trebamo podići na njihov nivo. Postoji jedan trenutak u radu kada djeca spoznaju da su nešto naučila i tada im se javlja poseban sjaj u očima. Zahvalna sam što imam mogućnost da prisustvujem tim trenutcima i to je najljepši dio ovog posla.

Danas djeca sve češće imaju probleme sa razvojem govora. Kada je pravo vrijeme za prvu posjetu logoped? 

Roditelji trebaju kontaktirati logopeda ukoliko uoče bilo kakvo odstupanje u govoru i jeziku. Međutim, smatram da bi logopedski pregledi trebali postati rutinski. U Logopatu postoji logopedsko savjetovanje, gdje su roditelji upoznati sa svim govorno-jezičkim fazama djeteta u tom trenutku. Tim procesom možemo da detektujemo odstupanja i adekvatnom rehabilitacijom radimo na otklanjanju istih.

Na osnovu Vašeg iskustva koliko dobro govore djeca predškolskog uzrasta? 

Broj predškolske djece sa poteškoćama u govoru i jeziku je u porastu. Njihov govor ne prati i ne odgovara njihovoj hronološkoj dobi. Govor je često oskudan i agramatičan. Motorika je usporena i nije dovoljno razvijena. Pažnja im je kratkotrajna. Navedena odstupanja utječu negativno na razvoj školskih vještina. Postoji mogućnost da djeca sa navedenim odstupanjima neće moći pratiti i ispunjavati školske obaveze. Tu se mogu javiti problemi u ponašanju, izdvajanje iz društva i ostali faktori koji mogu dovesti do drugih poteškoća. 

Koliko su računari, tableti i telefoni utjecali na razvoj govora kod mališana? 

Jedan od trenutno vodećih uzroka koji utječu na razvoj govora i jezika kod mališana jeste tehnologija. Od rane dobi djeca su izložena ekranima i oni im postaju predmet interesovanja. Mozak u toj dobi nema kapacitet da pohrani sve informacije koje konstantno stižu od ekrana. Djeca se prestaju zanimati za prirodno okruženje jer tu ne dobivaju dovoljno jake podražaje koje dobivaju od ekrana. U „Logopat“ se javljaju roditelji čija djeca pričaju samo strani jezik (iako su sa našeg govornog područja), a ne maternji jezik ili miješaju dva jezika tokom govora. Razlog tome jesu ekrani kojima su djeca bila izložena i umjesto maternjeg jezika oni su progovarali na stranom jeziku tj. jeziku kojem su bili izloženi. Tehnologija ne utječe samo na razvoj govora već utječe na cjelokupan razvoj djece. 

Koliko su roditelji bitni u tom procesu tj. da li treba da vježbaju govor sa djecom kod kuće?

Roditelji su najbitnija karika u razvoju govora kod djece. Djeca imitiraju svoje roditelje i oni su im modeli za usvajanje govora. Djeca uče govor svojih roditelja tj. svoje okoline. Nakon rođenja djeteta prva interakcija treba biti sa roditeljima. Interakcija sa djecom treba biti konstantna i prilagođena njihovoj dobi. U toj najranijoj dobi treba biti postavljen dobar temelj za usvajanje i razvijanje govora tako što će roditelji djecu izlagati slušanju i govoru. Također, ukoliko dijete ide na logopedske tretmane, preporuka je da roditelj kod kuće primjenjuje sve savjete koje je dobio od logopeda. Jer samo tako se mogu vidjeti i postići pozitivni rezultati. 

Pokrenuli ste nedavno centar Logopat u kojem nudite usluge osobama koje imaju govorne probleme. Šta Vas je motiviralo za pokretanje ovog centra? 

Firma Logopat je san koji gajim još od studentskih dana. Iskustvo u radu sam sticala u nevladinim organizacijama, zdravstvenim institucijama i obrazovnim institucijama. Tu sam stekla bogato iskustvo koje sam htjela na drugačiji način da predstavim našim mališanima i njihovim porodicama. Drugačijim metodama i drugačijim pristupom u radu težim da pružim najkvalitetniju uslugu. Svako dijete može ostvariti svoj puni kapacitet i moj cilj jeste da u tom velikom procesu budem mali pomagač. Značenje riječi “logopat” se odnosi na osobu sa poteškoćama oralno-verbalne komunikacije (govora, jezika, glasa, čitanje, pisanje i neverbalna komunikacija). U Logopat firmi mališani su u fokusu naše pažnje i zbog toga je naziv firme u njihovu čast. 

Koje usluge nudite u centru?

U Logopatu nudimo multidisciplinaran pristup gdje je roditeljima pored logopeda na raspolaganju i psiholog. 

Nudimo širok spektar logopedskih, audioloških i psiholoških usluga poput: 

 • Logopedska dijagnostika
 • Savjetovanje roditelja 
 • Pisanje logopedskog mišljenja 
 • Tretman dislalija 
 • Tretman poremećaja fluentnosti govora 
 • Tretman disleksije
 • Tretman disgrafije 
 • Logopedski tretman za djecu sa oštećenjem sluha 
 • Tretman usporeno govorno-jezičkog razvoja 
 • Tretman poremećaja glasa
 • Tretman afazija, Tretman alalija 
 • Tretman apraksije
 • Tretman bradilalija 
 • Tretman disfagija, 
 • Tretman disfazija 
 • Tretman dizartrije 
 • Tretman dispraksije 
 • Tretman poremećaja slušnog procesiranja
 • Tretman posebnih jezičkih teškoća
 • Tretman bilingvalne djece i osoba
 • Tretman selektivnog mutizma
 • Psihološki tretman, Psihološko savjetovanje

Pored navedenih usluga Logopat nudi spektar naprednih usluga: Tretman sa Forbrain slušalicama, Tretman sa Z-Vibe četkicama, SIT Terapija muzikom, Testiranje TEST, PSP-1, Slušni trening, Tretman sa logopedskim sondama.

Kako se može doći do Vas? 

Možete nas potražiti na zvaničnoj stranici www.logoped.ba, gdje su dostupne sve informacije. Na društvenim mrežama (facebook i instagram) pod nazivom Logopat d.o.o.
Možete nam se javiti na e-mail: info@logoped.ba putem telefona 062/202-719 ili doći na našu adresu Hamdije Kreševljakovića 7a Sarajevo.

Za kraj da li imate neku poruku za roditelje? 

Ukoliko uočite bilo kakvo odstupanje u govoru kod Vašeg djeteta javite se logopedu. Nemojte da čekate određeni period jer vrijeme koje propustite i ne iskoristite za učenje mnogo je teško kasnije nadoknaditi. Preporučujem svim roditeljima da logopedski pregledi postanu rutinski pregledi. U konsultaciji sa logopedom možete pratiti razvoj Vaših mališana i na vrijeme adekvatno reagovati. Nikada nije rano dovesti dijete kod logopeda i možda Vašem djetetu ne trebaju logopedski tretmani ali uz konsultacije sa logopedom možete imati uvid u govorno-jezički razvoj Vašeg djeteta.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave