Eldar Mehmedbašić: Prenatalna dijagnostika

Cilj ovog medicinskog principa rano otkrivanje potpune medicinske istine o nerođenom djetetu.

Piše: dr. Eldar Mehmedbašić, specijalista ginekologije i opstetricije.

Eldar Mehmedbašić, specijalista je ginekologije i opstetricije. U Zavodu obavlja poslove i zadatke specijaliste ginekologije i opstetricije. Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i usavršavanjem tehnika i procedura neophodnih za kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka po savremenim principima struke učestvuje u rutinskim i ekspertnim kontrolama svih faza trudnoće. Provodi sve dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike, sofisticirane ultrazvučne, laboratorijske i druge pretrage koje traži algoritam kontrole trudnice i fetusa. Provodi dijagnostičke procedure na detekciji tumora genitalnih organa, angažovan je u postupcima dijagnostike i terapije bračne neplodnosti.

Prenatalna dijagnostika će omogućiti ne samo rano otkrivanje oboljenja fetusa već i njegovo liječenje “fetus kao pacijent“. U isto vrijeme poduzimaju se potrebne medicinske mjere i postupci u cilju zaštite zdravlja majke. O prenatlanoj dijagnostici za časopis Roditelj piše dr. Eldar Mehmedbašić, specijalista ginekologije i opstetricije.

Prenatalna dijagnostika (dijagnostika tokom trudnoće) podrazumijeva različite dijagnostičke procedure koji se primjenjuju od početka trudnoće do poroda. Cilj ovog medicinskog principa rano otkrivanje potpune medicinske istine o nerođenom djetetu, o njegovoj građi i motorici, poremećajima građe ili funkcije organa ili sistema, nasljednim oboljenjima, rizicima od pobačaja, ranijeg rađanja, rađanja djeteta manje porođajne težine i sl. Prenatalna dijagnostika će omogućiti ne samo rano otkrivanje oboljenja fetusa već i njegovo liječenje “fetus kao pacijent“. U isto vrijeme poduzimaju se potrebne medicinske mjere i postupci u cilju zaštite zdravlja majke. Ono se provodi po principima savremene parinatalne zaštite koje podrazumijevaju cjelokupnu zaštitu zdravlja trudnice jer i ona može biti čak i životno ugrožena ako se ne vodi pravilna pretporođajna briga o njenom zdravlju. U Zavodu “Mehmedbašić” se primjenjuju mnogobrojne i savremene dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike.

Procedure i postupci prenatalne dijagnostike

Kontrola trudnoće prema principima Udruženja perinatologa Evrope

Kontrola trudnoće prema algoritomu osigurava sistematičan pristup svakoj trudnici i njenoj bebi. Obezbjeđuje da se svi dijagnostički postupci i procedure neophodni za nadzor majke i bebe obave blagovremeno. Ovakvim pristupom možemo na vrijeme prepoznati patološka zbivanja kod ploda ili majke, prevenirati ih, pravilno ih liječiti te na taj način obezbjediti da trudnoću sigurno dovedemo do kraja bez posljedica.

Akademsko i stručno znanje, dugogodišnja klinička praksa

Ovako široki opus pretraga, savremena oprema, akademsko-stručno zvanje, znanje i iskustvo medicinskih profesionalaca, primjena najnovijih stručnih smjernica dobre prakse garancija su da će se u cijelosti ispuniti postulat perinatologije: zdrava majka i zdrava beba nakon porođaja !!!

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave