Ekranizacija i razvoj govornih vještina

Prema raznim pedijatrijskim procjenama ( američkog govornog područja) utvrđeno je da su djeca već od šestog mjeseca izložena mobilnim medijima. Djeca od jedne godine starosti ( najmanje jedno od sedmoro djece) koriste medijske uređaje i do sat dnevno. Kako se povećava dob tako se i povećavaju sati provedeni ispred „ pametnih“ telefona tableta i televizije.

Mogu li „pametni“ telefoni pomoći djeci u razvoju govora?

Mala djeca uče puno putem imitacije svega što vide i čuju. U pravilnom korištenju uređaja mogu donekle pomoći da se djeca upoznaju sa stvarima i predmetima koje možda nemaju priliku da čuju u vlastitom okruženju. Ipak treba biti jako oprezan da način na koji djeca koriste aplikacije bude sveden na korisne informacije. „Živu„ riječ je nemoguće zamijeniti sa ekranom. Potrebno je izabrati sadržaj programa za određenu dob. Dijete će usvajati jezik koji čuje iz vlastitog okruženja. Ako provodi dosta vremena slušajući sadržaje na drugim jezicima, a ne na maternjem koji treba usvojiti naravno da se tada roditelji ne trebaju čuditi ako dijete ima problem da koristi i jedan od navedenih jezika. U njihovim glavicama se formira više zvukova i oni često znaju da stvore „svoj“ jezik zbog slušanja istovremeno više jezika. U ordinacijama često imamo roditelje koji navode da djeca koriste upravo taj neki „ svoj“ jezik koji niko ne razumije. Zbog brzine sadržaja i složenosti formi na ekranu to remeti sposobnosti vašeg djeteta da na pravi način razumije i usvoji „govornu“ sliku.

Kako olakšati i pomoći djetetu da shvati način govora i sadržaj programa?

Kada već djetetu želite ponekad omogućiti da gleda određeni programski sadržaj onda se uključite i vi kroz slijedeće smjernice:

1. Pokušajte razgovarati sa djetetom dok gleda u zaslon ekrana – šta to vidi, šta mu se najviše sviđa…
2. Povežite informacije u aplikaciji sa stvarnim iskustvom ( npr. ako vaše dijete gleda u avion koji leti na zaslonu, razgovarajte o avionu koji ste zajedno vidjeli i pokušajte imitirati zvuk koji taj avion proizvodi).
3. Povežite informaciju sa ekrana i stvarni svijet ( npr. ako je dijete gledalo kako neko vozi biciklo, nakon toga uzmite biciklo i izađite sa djetom razgovarajući o tome kako i on može da radi stvari koje je vidjelo na ekranu).
4. Učite pjesmice koje ste čuli i vidjeli na televiziji na taj način što ćete se obući i pjevati kao neko koga ste gledali zajedno.
5. Ne zaboravite da svako dijete koje osjeti povezanost ekrana i vas kao interpretatora njegovog omiljenog lika stvara jaku konekciju koja će ga usmjeriti na pravi put i omogućiti mu da i zamišljene stvari mogu biti stvarne ali kreirane na vaš način.

PIŠE: Irma Nuhić, logoped

roditelj.ba

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave