Edukacija o značaju vakcinacije je ključna! 

Sprovođenje vakcinacije mladih žena i muškaraca protiv HPV infekcije stub je primarne zaštitie od nastanka karcinoma grlića materice.

Mirza Mehić, specijalista ginekologije i opstetricije

Iskoristili smo posljednju sedmicu u januaru da obavimo razgovor sa dr. Mehićem. Mjesec januar je mjesec borbe protiv nastanka karcinoma grlića materice. Karcinom grlića materice je treći karcinom po pojavnosti u populaciji žena. Zamolili smo doktora Mehića da nam pojasni šta je uzrok nastanka ove opake bolesti? Kako se možemo zaštititi od nastanka karcinoma grlića materice?

Koliko je čest karcinom grlića materice kod žena u BiH?

Kada je riječ o broju oboljelih od karcinoma grlića materice u medicini koristimo termin incidencija. Incidencija zapravo predstavlja broj novooboljelih u jednoj godini na određenom geografskom području na određeni broj stanovnika. U slučaju karcinoma grlića materice to je 100 000 stanovnika. Prema službenim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz 2018. godine incidenca karcinoma grlića materice za BiH iznosi 7,2. Primjera radi incidenca karcinoma grlića materice kod naših istočnih susjeda prema WHO (Srbija, Crna Gora) iznosi oko 30. Kod naših zapadnih susjeda prema WHO (Hrvatska, Slovenija) incidenca iznosi oko 10. S tim uvezi tako dobar domaći rezultat incidence karcinoma grlića materice kojeg imamo treba posmatrati kroz prizmu praktično prisutna dva problema.

U BiH nije uspostavljen jedinstveni Registar malignih oboljenja. U posljednjih 10 godina našu državu je napustio veliki broj mladih osoba i osoba srednje životne dobi . Dakle kada je riječ o incidenci karcinoma grlića materice u BiH a u poređenju sa okruženjem jako dobro stojimo. Međutim zbog gore navedenog statistički rezultati iz naše zemlje su nepouzdani. Sigurno je da ima još dosta prostora da učinimo dodatne napore kako bi i prikupljanje i analiza podataka iz cijele BiH prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) bila što realnija.

Šta znači primarna prevencija karcinoma grlića materice?

Kao što svi znamo prevencija predstavlja niz preduzetih mjera u sprečavanju nastanka određene bolesti. Zbog toga je pitanje šta krucijalno treba učiniti za sprečavanje nastanka karcinoma grlića materice? Kako bi smo odgovorili na pitanje o prevenciji karcinoma grlića materice važno se podsjetiti na odavno već dokazane dvije činjenice o karcinomu grlića materice:

  1. Karcinom grlića materice u preko 90% slučajeva je povezan sa dugogodišnjom infekcijom genitalnog trakta humanim papiloma virusima (HPV)
  2. Karcinom grlića materice ne nastaje odmah nego iz svojih predrazvojnih stadija tzv. premaligne bolesti

Dakle da bi nastao karcinom grlića materice potrebno je da prvo postoji dugogodišnja infekcija HPV virusom, potom da se razvije premaligna bolest i nakon toga da se iz premaligne bolesti razvije klinički karcinom grlića materice.

Sada kada nam je poznato šta treba spriječiti onda dolazimo i do toga kako to raditi odnosno do metoda prevencije.

Primarna prevencija nastanka karcinoma grlića materice jeste vakcinacija djevojčica i dječaka protiv visokorizičnih (onkogenih) tipova HPV virusa !!!

Prvo je dakle širiti znanja o postojanju infekcije genitalnog trakta sa HPV-om, o vrstama i tipovima virusa HPV, kao i o potencijalnim metodama suzbijanja HPV infekcije. Dakle svi javnozdravstveni nastupi o isticanju otkrivanja i značaja HPV genitalne infekcije kroz školu, sport, radio, TV, mass-internet medije, stručne javnozdravstvene tribine, predstavljaju vid edukacije i osnovni oblik primarne prevencije.

Zašto je potrebna vakcinacija protiv HPV-a?

Edukacija o značaju vakcinacije je ključna!!! Organizovano sprovođenje vakcinacije mladih žena i muškaraca protiv HPV infekcije stub je primarne zaštitie od nastanka karcinoma grlića materice. Smanjenje broja inficiranih od HPV infekcije, smanjuje incidencu oboljelih od karcinoma grlića materice. U tom kontekstu želim pohvaliti napore Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo da se vakcinacija protiv HPV infekcije uvede u redovan sistem i program vakcinacije školske omladine u našem kantonu.

Sa druge strane treba biti svjestan postojanja i aktivnosti antivakcerskih lobija i grupa. Međutim poznato je da je njihov uticaj obrnuto proporcionalno povezan sa ekonomskom moći jedne države. Tako sam siguran da, kako naše društvo bude napredovalo u svakom smislu pa i u ekonomskom, uticaj antivakcerskih grupa će biti zanemarljiv. U sažetku bi smo mogli reći da su edukacija o HPV infekciji te vakcinacija protiv HPV-a stub primarne prevencije karcinoma grlića materice!!!

Šta podrazumijevamo pod sekundarnom i tercijarnom prevencijom karcinoma grlića materice?

Kako sam već kazao kako spoznajni proces odnosno edukacija predstavlja prvi ili primarni oblik prevencije, sekundarna ili drugostepena prevencija karcinoma grlića materice bi bila otkrivanje premaligne bolesti. U sekundarnu prevenciju spadaju HPV bris grlića materice kojim otkrivamo HPV infekciju genitalnog trakta, te PAPA test kolposkopija kojima potvrđujemo sumnju na postojanje premaligne bolesti i ciljana biopsija grlića materice kojom patohistološki potvrđujemo postojanje premaligne bolesti. Dakle kada je riječ o sekundarnoj prevenciji ona sada uglavnom spada na praktičan rad ginekologa sa pacijentima.

Tu treba istaći i ne manje važan doprinos i suplementarnih medicinskih struka kao što je rad molekularnih biologa, genetičara, i citopatologa. U sekundarnoj prevenciji među našim pacijenticama je opštepoznati PAPA test međutim tu su još i HPV bris grlića materice i kolposkopija sa kojima se pacijentice iz godine u godinu sve više upoznaju i shvataju značaj i takvih dijagnostičkih postupaka.

Da li nam možete objasiti šta je premaligna bolest grlića materice?

Da bi našim čitaocima bilo jasnije, premaligna bolest je ono što u kolokvijalnom govoru spominjemo kao PAP III, PAP IV ili CIN I, CINII ili CIN III, LSIL, HSIL. Zapravo radi se o istom procesu samo imenovanom različitim nazivima. Zajednički nazvi svih opisanih promjena jeste premaligna bolest grlića materice.

Šta je cilj sekundarne prevencije karcinoma grlića materice?

Ključ uspjeha u prevenciji karcinoma grlića materice je zapravo otkriti premalignu bolest na vrijeme. To nije uvijek tako jednostavan zadatak. Premaligna bolest nema simptome. Promjene koje prethode nastanku karcinoma grlića materice ne bole!!! Zbog toga pacijentice nisu motivisane da rade preventivne preglede i analize. To je pogrešan pristup!!!

Šta bi onda predstavljala tercijarna prevencija nastanka karcinoma grlića materice?

Tercijarni nivo prevencije bi praktično bio liječenje premaligne bolesti. Premaligna bolest se liječi hiruškim tretmanom grlića materice. Tako zapravo fizički odstranimo premalignu bolest. Na taj način smo spriječili razvoj potencijalnog karcinoma grlića materice. Procedura kojom odstranjujemo dio tkiva grlića materice koji ima premaligne promjene stručno zovemo konizacija. Konizacija može biti klasična ili moderna. Klasična konizacija se radi u bolničkim uslovima dok se moderna ili LEETZ konizacija može raditi i u ambulantnim uslovima.

Kako se izvodi LLETZ intervencija?

LEETZ konizacija se radi uglavnom pod lokalnom anestezijom. To znači da je pacijentica budna tokom postupka. Nakon završene operacije odmah je mobilna i može ići kući. Takva vrsta operacije daje objektivno superiorniji anatomski postoperativni rezultat u odnosu na klasičnu operaciju i pacijentice je daleko lakše podnose. Naravno da treba istaći da postoji i medicinska selekcija (kriterij) za LEETZ operaciju. Možemo se pohvaliti činjenicom da LEETZ konizaciju izvodimo sada već preko deset godina i u našem Zavodu i zasigurno predstavljamo jednog od lidera takvog modaliteta liječenja naših pacijenata u Bosni i Hercegovini.

Kakva su Vaša iskustva sa pacijenticama po pitanju njihove svijesti o karcinomu grlića materice?

Moram priznati da sam iz dana u dan sve zadovoljniji sa stavovima i pristupom naših pacijentica. Tokom pregleda nastojim dosta toga vezanog za proces kontrola i liječenja pojasniti pacijentima. Sve češće pacijentice dolaze na pregled sa pitanjima vezano za prevenciju i liječenje promjena na grliću materice. Radujem se kada zajedno razjasnimo mnoge nejasnoće i zablude koje se prenose u tekstovima na internetu za opštu upotrebu. Time se svakako smanji prisutna zabrinutost ili strah u momentu kada im moram saopštiti da imaju premalignu bolest. U mnogome ih smiri spoznaja da postoji način ili medicinski modus kojim mogu riješiti svoj zdravstveni problem u našem Zavodu.

Kontrole i nadzor nakon tretmana

Puno toga posvetim i poslijeoperativnom praćenju i nadzoru pacijenata. Ovakav pristup doprinosi da se pacijentice osjećaju sigurno jer su upućene u sve korake daljeg nadzora i kontrola. Puno se više interesuju o HPV infekciji, HPV brisu grlića materice, vakcinaciji i mogućnostima imunomodulacije.

Jasno mi je kao čovjeku i kao ljekaru da je spoznajni proces dugotrajan ali s obzirom na trend koji se dešava zadnjih pet godina mislim da je pred nama svijetla budućnost što se tiče prevencije nastanka karcinoma grlića materice.

Poruka našim pacijentima

Razgovor sa dr Mehićem smo završavamo porukom, HPV infekcija se može spriječiti, na taj način sprečavamo nastanak premalignih promjena na grliću materice. Ako se premaligna promjena dogodi, i ako se otkrije na vrijeme, može se liječiti. Treba učiniti sve da ne dođe do karcinoma !!!

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave