Edin Čengić: Ispravno je da svaka žena prije planiranja trudnoće obavi ginekološki pregled

Po preporukama relevantnih stručnih tijela, prvi ginekološki pregled, koji uključuje kao svoju osnovu Papa bris, treba uraditi u 21. godini ili tri godine nakon prvog seksualnog odnosa, šta od to dvoje nastupi prvo.

dr. Edin Čengić, direktor Doma zdravlja “Dr Isak Samokovlija” Goražde

Dr. Edin Čengić pripada generaciji vrhunskih stručnjaka iz oblasti ginekologije. Predan je svom pozivu kako ginekolog tak i kao voditelji Doma zdravlja u Goraždu. Sa dr. Čengićem smo razgovarali o bitnim temama iz oblasti ženskog zdravlja i zdravlja trudnica. U nastavku donosimo naš intervju. 

Dr. Edin Čengić je specijalista ginekologije i akušerstva koji se nalazi na čelu JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde. Dr. Čengić je od 2015. godine certificirani trener trenera (TOT) iz oblasti planiranja porodice (certificiran od UNFPA i oba ministarstva zdravstva entiteta), te je od tada do danas održao desetine treninga porodičnim ljekarima širom BiH o temi planiranja porodice. Autor je brojnih stručnih tekstova, te je jedna od UN-ovih stručnjaka.

Nalazite se na čelu Doma zdravlja “Dr Isak Samokovlija” u Goraždu gdje obnašate funkciju direktora. Koliko je ovo odgovorna funkcija i koje sve obaveze donosi?

Funkcija direktora je po svojoj definiciji, a i po stvarnom stanju, najodgovornija funkcija u jednoj zdravstvenoj ustanovi. To proističe iz činjenice da je direktor odgovoran za poslovanje ustanove, ili najprostije rečeno za rad svih službi i svih uposlenika. Kao direktor Vi predstavljate ustanovu prema svim vanjskim faktorima i pred javnošću, donosite sve odluke, rješenja i naredbe vezane za rad ustanove i za radno-pravni status uposlenika, donosite godišnji plan rada i podnosite upravnom odboru i osnivaču (u našem slučaju to je Grad Goražde) godišnji izvještaj o radu, koji uključuje i izvještaj o finansijskom poslovanju, vršite svu pismenu i usmenu komunikaciju ustanove sa trećim subjektima, zaključujete različite vrste ugovora, kontrolišete rad svih službi preko svojih saradnika ili neposrednim opažanjem i još mnogo toga što spada u nadležnost direktora.

Pored toga što ste rukovodilaca Doma zdravlja, Vi ste i specijalista ginekologije i akušerstva. Shodno tome, koliko su žene na području Vašeg Doma zdravlja posvećene intimnom zdravlju?

Mogu biti zadovoljan interesom žena u Goraždu za probleme intimnog zdravlja i mislim da se svijest o tome u posljednjih desetak godina znatno poboljšala. Po onome što vidim u svakodnevnom radu, mali je broj žena koje ne urade ginekološki pregled, kao osnovu brige o intimnom zdravlju, najmanje jednom u 2-3 godine. Na žalost, paradoksalno, najmanje posjećuju ginekologa visokoobrazovane žene, a pogotovo zdravstvene radnice, što je porazan podatak.

Koliko redovno dolaze na redovne preventivne ginekološke preglede i papa testove?

Kao što sam rekao, većina ih dolazi jednom u 2-3 godine, što je za zdrave žene sasvim zadovoljavajuće. Tome najviše doprinosi činjenica da je veliki broj žena kod nas radno aktivno i ginekološki pregled obavljaju u sklopu prethodnih pregleda pri stupanju u radni odnos i sistematskih pregleda.

Kada se na ginekološke preglede prvi put javljanju mlade žene?

Ako se ne radi o pregledu pri stupanju u radni odnos, većina se javlja prvi put ginekologu kada zatrudni, što nije dobra praksa. Ispravno je da svaka žena prije planiranja trudnoće obavi ginekološki pregled. Po preporukama relevantnih stručnih tijela, prvi ginekološki pregled, koji uključuje kao svoju osnovu Papa bris, treba uraditi u 21. godini ili tri godine nakon prvog seksualnog odnosa, šta od to dvoje nastupi prvo.

Da li je ginekološki pregled i dalje tabu u našem društvu?

Mislim da jeste, iako na osnovu gore navedenog smatram da je u mnogo manjoj mjeri nego što je to bio slučaj u proteklim desetljećima.

Žene tokom trudnoće najčešće vode više računa o zdravlju i pregledima. Koje preglede nikako ne smiju da preskoče?

Ultrazvučni pregled između 10. i 14. sedmice trudnoće, kada se mjeri nuhalni nabor na vratu ploda, čime se, uz dodatne pretrage ukoliko su neophodne, procjenjuje rizik na Down-ov sindrom i još neke poremećaje hromosoma.  Ultrazvučni pregled između 18. i 22. sedmice trudnoće kada se vrši pregled svih organa i dijelova tijela koji se mogu vidjeti ultrazvukom u potrazi za eventualnim anomalijama. Ultrazvučni pregled u 36. sedmici trudnoće, kako bi se pred porod utvrdila težina i položaj ploda. Ovo je minimum pregleda koji bi se trebao obaviti u trudnoći. Pored toga treba najmanje jednom mjesečno mjeriti krvni pritisak i tjelesnu težinu, i osnovne laboratorijske nalaze (krvna slika, šećer u krvi, urin) najmanje jednom u dva mjeseca.

Tokom trudnoće žene su sklone urinarnim infekcijama koji je vaš savjet kada je ovaj problem u pitanju?

Urinarne infekcije su najčešći neakušerski problem tokom trudnoće. Srećom, u ogromnoj većini slučajeva radi se o bezopasnim asimptomatskim infekcijama, ali prisustvo patogenih bakterija u mokraći (najčešća je Ešerihija koli) može dovesti do ozbiljnih komplikacijama kao što je pijelonefritis-upala bubrega. Zbog toga je važno da se slušaju savjeti ljekara i postupi po njima.

Koliko poroda tokom godine bude na području grada Goražde?

Oko 200 poroda.

Za kraj koja je vaša poruka za žene kada je u pitanju njihov intimno zdravlje.

Redovno obavljajte ginekološke preglede, što podrazumijeva jedan pregled godišnje, a Papa bris jednom u tri godine. Hranite se zdravo i raznovrsno, izbjegavajte pušenje duhana, prekomjerno uživanje alkohola i kafe i budite fizički aktivne. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji Vas zabrinjavaju, ne ustežite se da se obratite ginekologu i mimo redovnih pregleda. Ali, ne čekajte simptome da biste se prvi put javile ginekologu. Ginekolog je rijetka specijalnost kojoj prvashodno dolaze zdrave osobe, jer je većina našeg rada preventivni, što nam čini posebno zadovoljstvo.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave