Drvene edukativne igračke za djecu

Drvene edukativne igračke za djecu

Pri kupovini igračaka treba imati na umu pitanje šta će ta igračka pružiti djetetu. Igračke definiraju okruženje u kojem dijete odrasta i okupira njegovo razmišljanje, pa bi igračka s toga trebala razvijati pozornost i koncentraciju a ne suprotno. Kod kupovine drvenih edukativnih igračaka veoma je važno voditi računa o uzrastu djeteta. Većina drvenih  edukativni igračaka namijenjena su djeci starijoj od 36 mjeseci zbog kognitivnih sposobnosti.

Međutim, postoji i veliki broj jednostavnih drvenih slagalica koji su namijenjeni upravo za mlađu djecu a čija je svrha raspoznavanje oblika, boja i slično. Za mlađe od 36 mjeseci, dobra edukativna igračka je set drvenih kocki, pomoću kojih dijete uči jednostavne veze, osnovne principe prirodnosti te kako biti strpljiv i koordinirati ruku i oko.  Igrajući se kockama, gradeći kuće koje mogu biti sagrađene u različitim prirodnim uslovima i različito raspoređene, dijete uči da nalazi ravnotežu između prirodnih i stvorenih uslova. Spajanje kocaka je intuitivno i djetetu donosi spontanu radost stvaranja, potiče djecu da koriste maštu i istražuju svoju kreativnost dok kombiniraju i slažu oblike.

Djeca većeg dobnog uzrasta ove vještine mogu dalje razvijati uz složive igračke uz pomoć kojih će se dodatno upoznati sa prostornim vezama.  Složive igračke kroz koje dijete dobiva  slobodu i kreativnost u izražavanju potiču i razvoj fine motorike, stimuliraju hvatanje i precizne pokrete ruku u građenju ili slaganju modela. Za djecu predškolskog uzrasta kocke sa slovima mogu biti odličan početak za učenje abecede tokom igre.

Najvažnije je da igračka bude prilagođena uzrastu, da podstiče psihofizički razvoj, maštu, kreativnost, spretnost i orijentaciju.  S rastom djeteta povećava se broj dijelova i složenost same igre. Djeca se sa složivim kockama mogu igrati sama ili s neodređenim brojem prijatelja, a rezultat igre uvijek je drugačiji. Prednost drvenih edukativnih igračaka je u tome što djetetu omogućavaju bržu socijalizaciju s drugom djecom, zbog toga što ne postoji polna ili starosna ograničenja a sama igra podrazumijeva i saigrača. Ukoliko su saigrači roditelji uspostavlja se čvršća veza na relaciji dijete-roditelj.

Trajnost koja je jedna od važnih odlika ovih igračaka, omogućava da dijete tokom svog odrastanja igra se sa igračkama na različite načine, praveći razne kombinacije i istražujući različite mogućnosti igračaka. Pored toga igračke moraju  da budu sigurne i ne smiju  da štete zdravlju djece. Prednost drvenih igračaka je u tome što su napravljene od prirodnog materijala i potpuno su neškodljive za zdravlje djece. Pred toga neke od odlika drvenih igračaka su: topao, prirodan osjećaj drveta, prijatni zvukovi koje drvo proizvodi kada se dijete igra, drvo nije sakupljač prašine i lako je  za čišćenje.