Dječje hvala i molim

Dječje hvala i molim

Dječje hvala i molim

Djecu već od malena treba učiti kako je zahvala osnova komunikacije među ljudima.

Djeca moraju znati da sve što ima je netko napravio zaslužuje zahvalu.

Dijete treba naučiti da je svaki dar koji dobiju zahtijevao nečiju pažnju i vrijeme te da na tome trebaju zahvaliti.

Jednako je i s riječi molim. Djeci treba objasniti da svaki njihov zahtjev predstavlja postojanje dobre volje s druge strane. Ali jednako tako da ni svaki zahtjev koji upute bez obzira što su zamolili  ne mora biti prihvaćen.

Covermagazin