DJEČIJA IGRA, KAO PRVI OBLIK UČENJA

bd4df4ed679d849dd0c24e8b8da1cf0c

 

 

Poštovani roditelji, draga djeco, tatatatiraaa…, evo mene ponovo. Zaigrala sam se sa djecom, mijenjali smo uloge u igri. Zaboravila sam na svoje obaveze prema vama. Oprostite mi! I ja sam jedno veliko djete od glave do pete.
Nama je bilo lijepo. Vjerujte! Uživali smo u igri. Naša iskustva podjelićemo rado sa vama svima.

PREMA TOME, IGRA JE VRLO VAŽNA AKTIVNOST KOJA SE PROTEŽE KROZ ČITAV DJEČIJI RAZVOJ, POTIČE UČENJE I ISTRAŽIVANJE NA JEDAN VRLO JEDNOSTAVAN NAČIN.
IGRA je stvaralačka aktivnost, omogućava djetetu da se razvija i odrasta u jedinstvu i skladu tjelesnog, intelektualnog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Igra je svaki put drugačija. Neponovljiva. Vezana je za djetetovu prirodu.
ZNAČI, IGRA JE CENTAR RANOG OBRAZOVANJA.

Hom-Board-2

Igra kao prvi oblik učenja potiče samoincijativne ideje, vještine preživljavanja i snalaženje u nekim od stresnih situacija.
Kao stručnjaci, primjetili smo i uočili da djeca kojoj je bilo dopušteno da sami slobodno kreiraju igru i sami postavljaju svoje norme, zadatke i ciljeve, to isto koriste u daljnjem školovanju i životu.
Kroz igru dijete iskazuje sve ono što mu u stvarnom životu nije dopušteno od strane roditelja, odgajatelja i ostalih, ljuti se na roditelje, drugu djecu u vrtiću i okruženju, viče i ispoljava agresiju na predmetima…

Zato dragi roditelji, odgajatelji i vi ostali, igrajte se sa djecom, ali naučite stajati po strani i ne mješajte se u dječiju igru, koja je vođena i motivirana od samog djeteta. Ako vi vodite igru u pravilu onda to nije ,,čista,, igra. Naravno, imate vi značaj u dječijoj igri, kao katalizatori igre. Molim vas ne dominirajte u njoj. Možete sugerirati npr. da se igra poboljšala, donesite mu potreban didaktički materijal ili ako su djeca neodlučna u novim nepoznatim idejama i boje se, tu uskočite, približite se, ali budite oprezni.

U IGRI SE DIJETE OSLOBAĐA NAPETOSTI, OPUŠTENO JE, SMIRENO I KREATIVNO, a znate li zašto?
Zato što je u igri gotovo sve dopušteno, sloboda, izbor i odluka.
Igra je poseban oblik učenja. Dijete ima potrebu da razumije svijet koji ga okružuje i da ovlada njime. Ono u igri prerađuje i prisvaja osobna iskustva i postaje svjesno tih iskustava.

Odgajatelji u vrtiću imaju veoma važnu ulogu da pomognu roditeljima da pravilno usmjeravaju dječije aktivnosti i time će podstići cjelokupan razvoj djeteta.

Sada su djeci na dohvat ruke razne igračke, CD-ovi, pomagala za igru-učenje, šta već ne? Uglavnom sve im je već servirano i markirano.

Šta mislite, da li neko od te djece zna neku od pokretnih igara koje smo mi, ali sami bez roditelja, nekada igrali na ulici, u parku, po blatnjavim baricama, ili na pješčanoj plaži? Mislim da ne znaju. A zašto? Još ih roditelji vode za ruku, vuku za sobom i ta ista djeca nemaju prilike da budu samostalni, da stiču iskustva i znanja i da prihvate prijatelja sa posebnim potrebama.Naučimo ih.

Dragi drugari veliki i mali, poštovani roditelji, pružimo ruku, otvorimo srce, igrajmo se sa djecom koja se razlikuju od nas. I oni su nečija djeca iako imaju posebne potrebe.

U idućem broju časopisa Roditelj upravo ćemo se družiti, igrati i učiti sa djecom sa posebnim potrebama.

Lijep pozdrav od vaše prijateljice Jovančice.