Dentalna trauma kod djece: Avulzije stalnih zuba

Dentalna trauma kod djece: Avulzije stalnih zuba

Kako reagovati pravovremeno ako vašem djetetu ispadne stalni zub. Vrijeme, način te ispravna rekacija može spasiti zub

 

Piše: dr. Selma Maličević- Kalender, stomatolog

Piše: Doktorica Selma Malicevic- Kalender rođena je 9.12.1988.godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, 2007/2008 godine upisuje Stomatoloski fakultet u Sarajevu te ga završava 2014. godine. Od 2015. godine zaposlena je Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Dr.Denis Maličević.

 

 

 

Avulzija zuba ili potpuno izbijanje zuba iz zubne čašice predstavlja najteži oblik dentalne traume koji se javlja u dječijoj dobi. Pod avulzijom podrazumijevamo potpuni izlazak zuba iz alveole i najčešće nastaje uslijed djelovanja jake traumatske sile. Traumatske povrede najčešće se javljaju kod djece uzrasta od 6 do 10 godina. Tokom avulzije dolazi do kidanja periodontalnih vlakana koja povezuju zub sa alveolom. Uslijed djelovanja traumatske sile na zube periodontalna vlakna se kidaju te zub ispada van. Ova vlakna ostaju vitalna i narednih 30 minuta nakon izbijanja te je jako bitno vrijeme kada se pacijent javlja u ordinaciju nakon traume. Ukoliko se pacijent javi u okviru ovih 30 minuta smatra se da je to optimalno vrijeme za replantaciju. Nažalost ukoliko prođe 2 sata i vise nakon traume replantacija neće biti moguća. Osim vremena, na replantaciju izbijenog zuba utiče i medij u kojem se zub donese. Izbijeni zub je najbolje donijeti u fiziološkoj otopini, pljuvačci ili mlijeku. Ne preporučuje se transport u maramici, vodi i sl. Također, postoje i specijalne posude sa već pripremljenim medijem te se preporučuje svim školama i obdaništima da imaju ovakve posude za transport izbijenog zuba. Kod zuba sa završenim rastom i razvojem korijena neophodno je ukloniti nekrotično tkivo pulpe iz zuba te zub vratiti u alveolu. Neki autori smatraju da je prvo neophodno vratiti zub u alvelu te onda ukloniti nekrotično tkivo pulpe. Ovaj postupak se preporučuje radi uštede vremena  jer su periodontalna vlakna na izbijenom zubu vitalna prvih 30 minuta. Kako god, neophodno je zub endodontski tretirati u naredni 15 dana. Kod zuba kod kojih nije završen rast i razvoj korijena nakon replantacije revaskularizacija pulpe može se očekivati ukoliko zub nije bio duže od 2 sata van alveole. Ukoliko ne dođe do revaskularizacije pulpe, dolazi do zaustavljanja rasta i razvoja korijena uz obliteraciju pulpnog kanala. Zbog toga je neophodno ispitivati replantirane zube testovima vitaliteta. Ukoliko pulpa ne reaguje na termičke ili elektro podražaje neophodno je uraditi RTG snimku da bi se utvrdilo stanje pulpe i stanje korijena.

Replantacija podrazumijeva postupak vraćanja zuba u alveolu. Ukoliko je pacijent donio zaprljani zub neophodno ga je saprati fiziološkom otopinom te zub vratiti u alveolu. Nakon toga zub je potrebno imobilisati. Postoji nekoliko vrsta splintova koji se koriste u stomatologiji, a to su: akrilatni, žičano-kompozitni ili interaproksimalni kompozitni splint. Ukupno vrijeme fiksacije iznosi 15 dana. Pacijentu se u tom vremenskom periodu preporučuje da jede mekšu hranu i da što manje opterećuje zub. Uspjeh replantacije može se procijeniti na temelju da li je zub fiksirsan u alveoli nakon skidanja splinta te da li je zub bez rezidualne upale na korijenu. Na RTG snimku ne smije biti patološkog stanja. Gingiva treba prirasti uz zub u roku od 2 do 3 sedmice te dubina džepova mora biti u fiziološkim granicama.

 

PRIKAZ SLUČAJA

 

Dječak se javio u našu stomatološku ordinaciju odmah nakon traume dva centralna sjekutica. Zube je transportovao u mlijeku. Odmah po prijemu zube smo saprali sa fiziološkom otopinom te smo zube replantirali u zubne čašice. Iimobilisali smo ih žičano-kompozitnim splintom, te u narednih 7 dana smo uradili mortalnu ekstripaciju pulpe. Kanale smo napunili pastom na bazi Calcijum hidroksida koju smo mijenjali svakih 15 dana.  Zube smo konstantno pratili na RVG snimcima te smo zube definitivno napunili i skinuli splint nakon 30 dana. Zubi su se u potpunosti učvrsitli u zubnim alveolama.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave