Danas je Međunarodni dan babica

Babice su najčešće ženske osobe, koje pomažu ženama prilikom porođaja. Babice se razlikuju od medicinskih sestara ali mogu biti obučene da rade kao medicinske sestre. U Francuskoj ih nazivaju “Mudrim ženama”.

Međunarodni dan babica 5. maj, ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Prema određenim podacima, 1900. godine u Berlinu je održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 1000 babica, što je značajno sa aspekta vremenskog perioda u kojem  nije bilo telefona, kompjutera, kreditnih kartica, aviona i drugih sredstava komunikacije. Grupa babica iz Evrope, uglavnom iz Antverpena u Belgiji, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica /ICM/. Danas ICM ima više od 90 članica iz preko 80 zemalja. Međunarodni dan babica je podrška babicama svijeta da slave babičanstvo kao profesiju.

Babice su najčešće ženske osobe, koje pomažu ženama prilikom porođaja. Babice se razlikuju od medicinskih sestara ali mogu biti obučene da rade kao medicinske sestre. U Francuskoj ih nazivaju “Mudrim ženama”.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave