Četverogodišnjaci: Burna životna faza u odrastanju

Šta možete očekivati od Vašeg četverogodišnjaka?

 

U dobi od četvrte do pete godine, djeca se nalaze u razdoblju koje ponekad može biti zabrinjavajuće za roditelje. Djeca tada prolaze kroz prilično burnu i novu fazu i za njih i za roditelje. Često se ponašaju onako kako roditelji ne žele – udaraju drugu djecu ili odrasle, bacaju razne predmete ili čak razbijaju, imaju ispade bjesa, koriste proste riječi, a na zahtjeve odraslih često reagiraju prkosno i drsko.

Kod djeteta u tom dobu izražajna je potreba za samostalnošću, te  potreba za preuzimanjem inicijative. Dijete može napraviti ono što je zamislilo, te istarajava u onom što je započelo. Četverogodišnjake zanimaju stvari koje potiču stvaranje i provjeravanje novih zaključaka, pokazuje sposobnosti za određene aktivnosti.

U tjelesnom razvoju dijete je usavršilo pokrete kretanja i motoričke vještine poput skakanja, puzanja, penjanja, hvatanja i bacanje lopte, vožnja trocikla. Može pravilno držati olovku i crtati čovjeka sa svim djelovima tijela. Dijete u dobu od četiri godine se igra dok reže makazama papir, od kockica gradi različite oblike. Radoznalo je za okolinu i aktivno je isprobava, istražuje opipavanjem, sastavljanjem, mirisanjem, promatranjem, slušanjem te usmjerava i zadržava pažnju na ono što ga zanima.  Četverogodišnjaci već mogu da razlikuju prostorne odnose kao što su naprijed i nazad u odnosu na nešto, te vremenske, kada je jutro, podne ili večer.

Što se tiče govora, moguće je da ponekad ne izgovara čisto sve glasove ali već pokazuje interes za riječi i čitanje. Može povezano da priča o događajima i prepričava šta mu se desilo.

Ono što je specifično u ovoj fazi odrastanja i što često brine roditelje jeste upravo to što djeca u dobi od četiri do pet godina imaju burne emocionalne reakcije (pogotovo ljutnje), poštuje pravila ali im pristupa teško. Javljaju se strahovi od mraka, samoće i imaginarnih bića. Već tada opisuje sebe i druge te se ponaša u skladu sa svojim spolnim identitetom i pokazuje inicijativu u planiranju akcija

 

Savjeti roditeljima četverogodišnjaka

U ovoj fazi odrastanja važno je da im se osigura razvoj inicijative. To znači da je važno da njegovu ili njenu inicijativu podržite. Uključite dijete u donošenje odluka o tome kako ćete provesti vrijeme, izboru aktivnosti, dajte mu izbora u oblačenju, odabiru priča i drugih sličnih stvari koje obavljate. Podržite njihovu inicijativu u eksperimentiranju i istraživanju.Naravno, na Vama kao roditelju je da poduzmete sve mjere opreza jer djeca nisu svjesna rizika.

Podrška roditelja u tom životnom dobu utjecat će na razvijanje pozitivne slike o sebi kod djetetai jačanja samopouzdnja.

Također, važno je da omogućiti aktivnu upotrebu govora. Podržavajte kod svog djeteta pravilno izražavanje misli, osjećaja, mišljenja i pitanja. Ako se pojave nepravilnosti u govoru, ne ispravljajte dijete već mu budite ispravan govorni model. Pjevajte pjesmice, učite brojalice i zagonetke, čitajte i prepričavajte priče. U vašoj komunikaciji sa djetetom, rječnik prilgodite upravo njemu ili njoj a nemojte koristiti suviše teške „riječi odraslih“. Postepeno uvodite nove riječi u vaš govor. Također, sadržaj o kojem pričate s djecom neka bude prilgođen dječjem uzrastu i onda kada je dijete napredno i zahtijeva „teže“ teme.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave