Ravna stopala

Sva djeca se rađaju, barem se tako čini, s ravnim stopalima. Ne uzdigne li se svod stopala do djetetove šeste godine života, može se govoriti o ravnom stopalu kao problemu…

Continue Reading Ravna stopala

Tortikolis – krivi vrat kod djeteta

Tortikolis ili krivi vrat je deformitet vrata koga karakteriše bočna nagetost (inklinacija)  glave i vrata na bolesnu, skraćenu stranu i torzija lica na suprotnu, zdravu stranu, prilikom čega je rotacija…

Continue Reading Tortikolis – krivi vrat kod djeteta

Skolioza

Pod skoliozom (gr. skolios=krivo) podrazumijevamo postranično zakrivljenje i deformitet kičmenog stuba, koji je inače potpuno prav. Osim što se krivi, kičma se i rotira, odnosno, okreće se oko svoje osovine.…

Continue Reading Skolioza

Razvojni poremećaj kukova (rpk) – iščašenje kukova

RPK predstavlja dinamički proces koji rezultira djelovanjem čitavog niza egzogenih i endogenih faktora, fizioloških i mehaničkih, kako na majku, tako i na dijete, u toku trudnoće i nakon poroda  …

Continue Reading Razvojni poremećaj kukova (rpk) – iščašenje kukova

Prirođeno deformirano stopalo

Prirođeno deformirano stopalo – Pes equinovarus congenitus (inversio pedis) – je najčešći urođeni deformitet stopala koji treba što ranije dijagnostifikovati i liječiti   piše: prof.dr. Ismet Gavrankapetanović   Uspjeh liječenja…

Continue Reading Prirođeno deformirano stopalo