Kategorija: >> PROF. DR. ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ

Ravna stopala

Sva djeca se rađaju, barem se tako čini, s ravnim stopalima. Ne uzdigne li se svod stopala do djetetove šeste godine života, može se govoriti o ravnom stopalu kao problemu koji treba ispraviti Građa stopala izrazito je kompleksna, ali sa svrhom. Svodovi stopala se sastoje od kostiju i zglobova gdje ligamenti pasivno podupiru konstrukciju, a mišići čine njihovu aktivnu potporu. Iako se mnogi roditelji pomalo zabrinu kad se prvi put malo bolje zagledaju u stopala svog novorođenog djeteta, nema razloga za zabrinutost – sva se djeca r.....

Tortikolis – krivi vrat kod djeteta

Tortikolis ili krivi vrat je deformitet vrata koga karakteriše bočna nagetost (inklinacija)  glave i vrata na bolesnu, skraćenu stranu i torzija lica na suprotnu, zdravu stranu, prilikom čega je rotacija glave ograničena. Praćen je asimetrijom lica i tijela uslijed hipotrofije, koja zahvata glavu i vrat na oboljeloj strani. Po učestalosti treći je deformitet, odmah nakon iščašenja kukova i deformiteta stopala, kod novorođenčadi oba spola. Beba često nije u stanju da okrene glavu u suprotnom pravcu, dalje od srednje linije tijela. Spon.....

Skolioza

Pod skoliozom (gr. skolios=krivo) podrazumijevamo postranično zakrivljenje i deformitet kičmenog stuba, koji je inače potpuno prav. Osim što se krivi, kičma se i rotira, odnosno, okreće se oko svoje osovine. Pri tome ne rotira se samo kičmeni stub, nego on sa sobom  „vuče“ i rebra tako da dolazi do stvaranja rebarne grbe. Ove promjene pored koštanog dijela zahvataju diskuse i zglobove kičmenog stuba. Kičma/ kralješnica je koštani sklop koji se sastoji od 29 pršljenova/kralješaka, koji su postavljeni jedan povrh drugoga. Zbog jakih sa.....

Razvojni poremećaj kukova (rpk) – iščašenje kukova

RPK predstavlja dinamički proces koji rezultira djelovanjem čitavog niza egzogenih i endogenih faktora, fizioloških i mehaničkih, kako na majku, tako i na dijete, u toku trudnoće i nakon poroda   piše: prof.dr. Ismet Gavrankapetanović     prof.dr. Ismet Gavrankapetanović Odjel za ortopediju i traumatologiju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Bolnička 25, 71 000 Sarajevo   U BiH učestalost javljanja nekog od oblika RPK je najveća u cijeloj Evropi, 75 novorođenčadi na 1000, odnosno 3-5% svih poroda    Bitno je nagl.....

Prirođeno deformirano stopalo

Prirođeno deformirano stopalo – Pes equinovarus congenitus (inversio pedis) – je najčešći urođeni deformitet stopala koji treba što ranije dijagnostifikovati i liječiti   piše: prof.dr. Ismet Gavrankapetanović   Uspjeh liječenja urođenog krivog stopala zavisi od vremena dijagnostikovanja i početka liječenja   Princip liječenja je “korak po korak“   Period od navršenih osamnaest mjeseci do pet godina života predstavlja tzv. sivu zonu, tj. za mekotkivne procedure je kasno, a za koštane rano   Svaki dan, u kome stopalo ostaje d.....