STIMULACIJA OVULACIJE

STIMULACIJA OVULACIJE U prirodnom ciklusu žene normalno se proizvede jedan folikul, ali određeni broj žena ovulira rijetko (cikluse u kojima ne dolazi do ovulacije nazivamo anovulacijskim ciklusima) pa je njima…

Continue Reading STIMULACIJA OVULACIJE

Kako liječiti neplodnost?

 Šta je neplodnost, a šta infertilnost? Kako liječiti neplodnost, te koji su uzroci…   Treba razlikovati pojam neplodnosti od infertilnosti    15% parova ima problem neplodnosti          piše: dr. Suada…

Continue Reading Kako liječiti neplodnost?

Metode vantjelesne oplodnje

Nakon što smo u prethodnom broju govorili o načinima kako liječiti neplodnost, u ovom broju, kao i najavljeno, donosimo sve o metodama vantjelesne oplodnje   piše: dr. Suada Tinjić  …

Continue Reading Metode vantjelesne oplodnje

FAZE PRIPREME ZA POSTUPAK VANTJELESNE OPLODNJE

Kompletan program vantjelesnog oplođenja, bilo da se radi o klasičnom postupku ili o mikrofertilizaciji, može se podijeliti u sedam faza.   1. Pripremna faza 2. Faza vještačkog ciklusa 3. Faza…

Continue Reading FAZE PRIPREME ZA POSTUPAK VANTJELESNE OPLODNJE