Branka Ljevak: Za djecu je važno da koriste didaktičke i interaktivne igračke, jer utječu na razvoj ranih djetetovih sposobnosti

Kroz didaktičke igračke djeca u svakome trenutku uče i stvaraju, a na taj način najlakše razumiju svijet oko sebe.

Branka Ljevak je osnivačica sam brenda Eki Peki Play. Im 26 godina, rođena je i živim u Mostaru. Majka je trogodišnjeg Erica. Kroz odrastanje sina, dobila je želju napraviti neku korisnu igru za djecu, a da kroz nju djeca razvijaju osjećaj onoga što njihove oči vide i toga što njihove ruke rade. Kroz tu ideju je i nastao brend Eki Peki Play, potkraj 2022. godine.  Brend Eki Peki Play predstavlja plastificirane didaktičke i interaktivne knjige za djecu, namijenjene su za dječake i djevojčice dobi od 12 mjeseci do 10 godina. Sa Brankom smo razgovarali o značaju korištenja didaktičkih igračaka. U nastavku vam donosimo intervju. Posebno bih naglasila da je svaka knjiga urađena ručno uz puno ljubavi za ono dijete koje će sa njom zaviriti u svijet Eki Peki Play mašte.

Kako ste došli do ide da pokrenete izradu didaktičkih igračaka?

Na ideju o pokretanju izrade didaktičkih knjiga došla sam kroz odrastanje svoga sina, vidjevši da na našim prostorima i nema izbora knjiga za djecu ovoga sadržaja, a u isto vrijeme da su plastificirane kako bi bile dužeg trajanja a i sigurnije za samu dječju igru. Također sam i željela izraditi knjige sa raznovrsnim sadržajima unutar njih kako bi svaka knjiga bila drugačija i razlikovala se po bojama, oblicima, likovima, zadacima… Tako je nastala ideja za izradom Eki Peki Play knjiga koje će kroz svoj sadržaj potaknuti ranu stimulaciju mozga i kognitivne sposobnosti djece.

Zašto je važno da djeca koriste didaktičke igračke?

Za djecu je važno da koriste didaktičke i interaktivne igračke jer utječu na razvoj ranih djetetovih sposobnosti kao što su razvoj motorike i govora, razvoj pažnje, razmišljanja, koncentracije, utječu na razvoj vizualne percepcije, razvijaju dječju maštu, obogaćuju dječji rječnik. Kroz ovakve igračke djeca u svakome trenutku uče i stvaraju, a na taj način najlakše razumiju svijet oko sebe. Važno je da igre za dijete ne budu preteške odnosno da u njima dijete uživa. Djeca vole da im se u igri često mijenjaju aktivnosti a to je upravo ono što nude naše Eki Peki Play knjige.

Šta sve nudite u svojoj ponudu?

U našoj Eki Peki Play ponudi nudimo plastificirane knjige sa različitim sadržajima, likovima, bojama, zadatcima, oblicima. Kroz sadržaj ovih knjiga dijete postavlja likove i razne oblike na njima predviđeno mjesto, razvrstava oblike po bojama, a na taj način im približavamo svijet boja, poboljšavamo pamćenje, koncentraciju i pažnju. Također, djeca kroz knjigu uče o osnovnim geometrijskim oblicima, a to im pomaže da vizualno prepoznaju svijet oko sebe. Upoznaju se sa uspoređivanjem predmeta po veličini i količini , razvijaju vokabular vezan uz brojeve, a tako potiču pozitivne emocije učenjem kroz igru. U našoj ponudi imamo i plastificiranu ploču „Moje odgovornosti“ za dječake i djevojčice kroz koju razvijaju osjećaj odgovornosti i organizacijskih vještina kroz svakodnevnu organizaciju dnevnih zadataka i obaveza. Također smo „oživjeli“ staru dječju igricu „Žabica“ koja dolazi sa 36 plastificiranih kartica sa izazovima. Ova igrica sa zadacima je idealna za kvalitetno provođenje vremena Vašeg djeteta sa ostatkom obitelji, a u isto vrijeme doprinose kognitivnom razvoju i usvajanju različitih vještina. Pored ove igrice tu su i naše plastificirane Eki Peki Pla Cards, igra u kojoj igrači izvlače kartice i nastoje dati što bolji i kreativniji odgovor na pitanje sa kartice. Igra sadrži 30 plastificiranih kartica sa maštovitim pitanjima. Ova vrsta igre utječe na vokabular, kreativnost, razvija emocionalnu i socijalnu inteligenciju. U našoj ponudi možete pronaći i plastificirane kartice za poticanje, razvoj i stimuliranje govora kod djece. Set sadrži 53 kartice, a sa njima roditelji aktivno sudjeluju u razvoju i poticanju djetetova govornog stvaralaštva

Danas brojna djeca imaju problem sa razvojem govora. Upravo u Vašoj ponudu se mogu naći kartice za stimulaciju govora. Možete li nam reći detaljnije o ovim karticama i na koji način funkcionišu?

Kao što sam već spomenula, u našoj ponudi imamo plastificirane kartice za “late talker“, odnosno za svu onu djecu čiji je govor usporen, nedovoljno razvijen , kod ispuštanja glasova ili zastoja u govoru. To su vježbe za razvoj govora koje smo pretvorili u igru kako bi djeci bile zanimljivije, a roditeljima olakšavaju način poticanja djeteta na govor. Naše kartice su upravo i nastale iz sve većeg broja ovih problema kod djece u BiH, a i šire. Set sadrži 53 plastificirane kartice za djecu uz koje roditelji aktivno sudjeluju u razvoju i poticanju djetetovog govornog stvaralaštva, pomažu da dijete usvaja nove pojmove, procese, pojave i predmete. Na karticama možete pronaći pojmove za emocije, naredbe, dijelove tijela, prepoznavanje i pronalaženje stvari, životinje i način na koji se glasaju, te 12 kratkih riječi koje pomažu za brži razvoj govora kod „late talkera“. U jedan set Eki Peki Play kartica spojili smo sve metode koje su dokazane kao uspješne za poticanje i vježbanje govora kod djece.

Prilikom izrade koje materijale koristite?

Prilikom izrade koristimo razne vrste papira, folija, čičaka, koji moraju odmoriti na foliji nakon postavljanja kako bi se adekvatno stopili sa ostalim materijalom i na taj način imali veću sigurnost proizvoda. Cijeli materijal smo birali jako pažljivo i nastojali smo da za naše knjige iskoristimo samo najbolje od materijala. Prije predstavljanja i prodaje, svaki naš Eki Peki Play proizvod prođe kroz potrebno testiranje.

Na koji način se mogu poručiti Vaši proizvodi?

Svi naši proizvodi se mogu naručiti putem naše instagram stranice EkiPekiPlay.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave