Amela Dukić Huskić: Opstrukcija dišnih putova stranim tijelom

Kako postupiti u slučajevima opstrukcije dišnih putova?

Piše: dr. Amela Dukić Huskić

Amela Dukić Huskić je doktor medicine sa višegodišnjim iskustvom rada u Hitnoj pomoći Dubrovačko-neretvanske županije. Trenutno živi u Sarajevu i radi u Poliklinici Sanasa.

Kada bebe krenu da se kreću one otkrivaju svijet oko sebe na mnogo raznolikih načina, uključujući i stavljanje u usta svega što im dođe pod ruku. Tada su najčešće pojave gušenja djece. Roditelji se koji su se susreli sa gušenjem djece hranom ili nekom malom igračkom znaju koliko je važno pravovremeno i ispravno reagovanje. Vrlo je važno na vrijeme prepoznati da je došlo do opstrukcije dišnih puteva. Imajući to na umu, dr. Amela Dukić Huskić iz Poliklinike Sanasa detaljno piše o ovoj temi za naš časopis.

Većina nesretnih događaja s gušenjem kod dojenčadi i djece događa se za vrijeme igre ili jela kad je osoba koja se o djetetu brine prisutna, tako da najčešće postoje svjedoci događaja i intervencija obično započinje dok je dijete još pri svijesti.

Opstrukcija dišnih putova stranim tijelom obilježena je naglim početkom poteškoća s disanjem, kašljanjem, faringealnim refleksom i stridorom. Slični znaci i simptomi mogu biti udruženi s drugim uzrocima opstrukcije dišnih putova, kao što su laringitis ili epiglotitis koji zahtijevaju drukčiji postupak i liječenje. Prilikom ulaska stranog tijela u dišne putove djeteta ono najčešće odmah reagira kašljem pokušavajući ga na taj način izbaciti. Spontani kašalj je najvjerojatnije djelotvorniji i sigurniji od postupaka koji bi se mogli primijeniti. Ako dijete ne kašlje ili kašalj postane neučinkovit to znači da strano tijelo potpuno opstruira dišne putove te da će se dijete ubrzo ugušiti. Kod takvog djeteta treba brzo započeti provoditi postupke za oslobađanje opstrukcije dišnih putova.

 Na opstrukciju dišnih putova treba posumnjati kada:

 • simptomi i znakovi nastupaju naglo
 • nema znakova drugih bolesti 
 • kada postoje podaci da se dijete igralo sa sitnim predmetima ili jelo neposredno prije nastanka simptoma ili znakova 

Opći znaci opstrukcije dišnih putova stranim tijelom: 

 • postoje svjedoci događaja 
 • iznenadni kašalj ili gušenje 
 • podaci o igranju s malim predmetima ili hranjenje.

Znakovi koji ukazuju da je kašalj učinkovit: 

 • dijete plače ili verbalno odgovara na upite 
 • glasan kašalj
 • dijete može udahnuti prije kašljanja
 • pri svijesti je i reagira u potpunosti na podražaje 

Znakovi koji ukazuju da je kašalj neučinkovit:

 • dijete ne može govoriti
 • tih ili nečujan kašalj 
 • dijete ne može disati 
 • cijanoza 
 • poremećena razina svijesti.

Ako je dijete pri svijesti, ali je kašalj neučinkovit ili postaje neučinkovit: 

 • treba primijeniti 5 udaraca po leđima između lopatica 

 Ako se opstrukcija dišnih putova stranim tijelom ne oslobodi udarcima u leđa:

 • tada treba kod dojenčadi 5 puta pritisnuti prsnu kost.
 • kod djece starije od godine dana 5 puta pritisnuti trbuh.

Ovim se postupcima povećava intratorakalni tlak (kao i kod kašlja) što može izbaciti strano tijelo.  Postupke treba nastaviti naizmjence provoditi sve dok se ne izbaci strano tijelo i ne oslobode dišni putovi.

VAŽNO! Ne pokušavati prelaziti prstom naslijepo jer to može gurnuti strano tijelo dublje u ždrijelo .

Način izvođenja postupaka oslobađanja stranog tijela kod djece pri svijesti:

• udarci po leđima kod dojenčeta,

 • sjesti ili kleknuti te poleći dijete na trbuh (oslonivši ga na svoje krilo ili koljena) glavom prema dolje kako bi sila teže pomogla u uklanjanju stranog tijela,
 • glavu dojenčeta poduprijeti obuhvaćajući donju čeljust između palca i prstiju jedne ruke na način da se palac postavlja na kut donje čeljusti s jedne strane, a prsti na isto mjesto s druge strane donje čeljusti 
 • ne pritiskati meka tkiva ispod brade dojenčeta jer će to pogoršati opstrukciju dišnih putova 
 • korijenom dlana druge ruke primijeniti do 5 oštrih udaraca po sredini leđa između lopatica 
 • cilj je svakim udarcem osloboditi strano tijelo iz dišnih putova, a ne primijeniti svih pet udaraca.

Kod djeteta starijeg od 1 godine: 

 • nastojati postaviti dijete u položaj s glavom prema dolje jer su udarci u leđa tada djelotvorniji
 • manje dijete može se položiti preko spašavateljeva krila kao i kod dojenčeta ili -ako to nije moguće dijete koje stoji treba jednom rukom pridržavati tako da je glavom i gornjim dijelom tijela nagnuto prema naprijed (kleknuti iza djetetovih leđa i jednom rukom mu obujmiti trup te ga lagano nagnuti prema naprijed)
 • korijenom dlana druge ruke primijeniti do 5 oštrih udaraca po sredini leđa između lopatica 
 • cilj je svakim udarcem osloboditi strano tijelo iz dišnih putova, a ne primijeniti svih pet udaraca.

Pritisak na trbuh (Heimlichov hvat) ne smije se primjenjivati kod dojenčadi.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave