Dijabetes u trudnoći, utjecaj na razvoj fetusa

Dijabetes u trudnoći, utjecaj na razvoj fetusa

Dijabetes u trudnoći može štetno uticati na rast i razvoj fetusa i ishod trudnoće.

Piše: dr. sci. Mirza Kozarić

dr. sc. dr. Mirza Kozarić, specijalista ginekologije i akušerstva u Poliklinici Dr. Kozarić. Posao specijaliste ginekologije i akušerstva u Poliklinici Dr. Kozarić obavlja od septembra 2017. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je specijalizirao ginekologiju i akušerstvo u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKCS i u Klinici za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh u Zagrebu, 2012. godine. Kao specijalista ginekologije i akušerstva radio je na odjelu ginekologije u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, a potom na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKCS.

dr. sci. Mirza Kozarić

Tokom desetogodišnjeg rada u ginekologiji i opstetriciji obavio je brojne specijalizirane edukacije iz oblasti fetalne medicineultrazvučne dijagnostike, primjene 3D/4D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, a u Njemačkoj sam educiran za primjenu 5D ultrazvuka u ginekologiji i fetalnoj medicini.

Kontinuirano sam se educirao u Austriji i Njemačkoj u oblasti dijagnostike i liječenja promjena na grliću materice i vanjskom spolovilu žene (bazična i napredna kolposkopijaLETZ metoda-najpoštedniji pristup u liječenju promjena na grliću materice).

Postdiplomski studij iz genetike je završio na Univerzitetu u Sarajevu. Njegov agistarski rad o dijagnostici genetskih abnormalnosti kod fetusa je objavljen u ginekološkom stručnom časopisu Journal of fetal medicine. Doktorsku disertaciju o genetici karcinoma materice i jajnika je odbranio u Sarajevu 2017. godine. Autor je i koautor više stručnih članaka objavljenih u internacionalnim stručnim časopisima sa visokim Impakt faktorom. Njegovi stručni radovi su objavljeni u European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Journal of Cancer, Journal of Clinical Oncology, British Journal of Haematology i drugim. Član je ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Dijabetes u trudnoći karakterišu povišene vrijednosti šećera u krvi trudnice, porast masnih kiselina, ketona, triglicerida i aminokiselina. Zbog toga nekontrolirani ili slabo kontrolirani dijabetes u trudnoći može štetno djelovati na razvoj embrija u ranoj fazi trudnoće. O ovoj temi za časopis Roditelj piše dr. sc. dr. Mirza Kozarić, specijalista ginekologije i akušerstva

Dijabetes u trudnoći može štetno djelovati na rast i razvoj fetusa

Trudnice koje boluju od dijabetesa  imaju povećan rizik da rode dijete sa prisutnom urođenom anomalijom. Slaba kontrola šećera u krvi tokom prvog tromjesečja, u vremenu embriogeneze povećava rizik od rađanja djeteta sa urođenom anomalijom.  Trudnice sa dijabetesom u 10 % slučajeva rađaju djecu sa prisutnom urođenom anomalijom. U slučaju slabe kontrole dijabetesa u trudnoći rizik od rađanja djeteta sa urođenom anomalijom raste na oko 25%. Ovi podaci pokazuju da dijabetes u trudnoći predstavlja ozbiljno stanje.

Dijabetes u trudnoći, kontrola šećera u krvi je obavezna

Dijabetes u trudnoći karakterišu povišene vrijednosti šećera u krvi trudnice, porast masnih kiselina, ketona, triglicerida i aminokiselina. Zbog toga nekontrolirani ili slabo kontrolirani dijabetes u trudnoći može štetno djelovati na razvoj embrija u ranoj fazi trudnoće. Rizik nastanka urođenih malformacija kod fetusa je povezan sa vrijednostima glikoliziranog hemoglobina- HbA1c i vrijednostima šećera u krvi na tašte. Trudnice koje boluju od dijabetesa imaju povećan rizik od nastanka spontanog pobačaja, a rizik je još veći u slučaju slabo kontrolisane bolesti.

Neprepoznat ili neliječen dijabetes u trudnoći može uzrokovati sljedeće urođene anomalije kod novorođenčeta:

Srčana greška  (transpozicija velikih krvnih sudova, atrijalni i ventrikularni septalni defekt)

Anomalije centralnog nervnog sistema (kaudalna regresija, anancefalija, spina bifida, encefalokela)

Anomalije genitourinarnog sistema (ageneza bubrega, ciste na bubrezima, duplikacija sabirnog sistema bubrega)

Dijabetes u trudnoći može uzrokovati pojavu urođenih anomalija kod fetusa

S obzirom na znatno češću pojavu urođenih anomalija kod fetusa jako je važan ultrazvučni pregled fetusa u drugom tromjesečju trudnoće, u periodu 18-22 nedelje trudnoće kada se pregleda anatomija fetusa i radi fetalna ehokardiografija, odnosno pregled fetalnog srca kako bi se isključilo postojanje urođenih anomalija. Ovaj ekspertni ultrazvučni pregled preporučuje Evropsko udruženje perinatologa svim trudnicama koje imaju dijabetes u trudnoći.

Dijabetes u trudnoći djeluje na rast i razvoj fetusa, naročito u slučaju slabe kontrole metabolizma šećera u trudnoći. Povišen šećer u kvi trudnice prelazi kroz posteljicu u krv fetusa i uzrokuje da fetus proizvodi više inzulina u nastojanju da snizi vrijednosti šećera. Ovaj porast šećera u krvi dovodi do ubrzanog rasta fetusa, te trudnice sa slabo kontroliranim dijabetesom često rađaju krupnu djecu sa centralnim tipom debljine i uvećanim organima. Takva novorođenčad imaju nakon poroda hipoglikemiju- pad šećera u krvi, hiperbilirubinemiju- porast bilirubina u krvi i hipokalcemiju.

Dijabetes u trudnoći zahtijeva intenzivnu kontrolu ginekologa

Cilj liječenja dijabetesa u trudnoći jeste održati normalne vrijednosti šećera u krvi kako bi se maksimalno smanjio ubrzan rast fetusa i minimizirao rizik od nastanka urođenih anomalija i smrti fetusa.

Šećer u krvi (glukozu) možete lako izmjeriti kod Vašeg ginekologa prilikom prve posjete u trudnoći. Svim trudnicama se preporučuje da u periodu od 24 do 28 nedelje trudnoće urade test opterećenja sa 75g glukoze (OGTT), kojim se na vrijeme može postaviti dijagnoza što uz adektvatan menadžment bolesti ima za cilj rađanje zdravog i donešenog novorođenčeta.