Pripreme za školu: Šta djeca uče u vrtiću?
A diverse group of preschoolers in a classroom

Pripreme za školu: Šta djeca uče u vrtiću?

 

Pripreme za školu: Šta djeca uče u vrtiću?

 Djeca u jaslicama i vrtiću su veoma znatiželjni o tome kako stvari funkcionišu i učitelji često koriste ovaj entuzijazam da im daju projekte na temu koje ih zanimaju

 

Kao roditeljima, teško je pratiti šta djeca uče. Kada bi trebali početi učiti? Do koje dobi bi trebali znati čitati? Da li su dobri u učenju i prate li sve ili im mi moramo pomoći?

Djeca u jaslicama i vrtiću su veoma znatiželjni o tome kako stvari funkcionišu i učitelji često koriste ovaj entuzijazam da im daju projekte na temu koje ih zanimaju. Godina vrtića je ona u kojoj djeca uče više o formalnoj učionici, uče se fokusirati na osnovnu literaturu i matematiku, i uče osnovne stvari o osnovnoj nauci i društvu.

U ovoj godini djeca uče temelj školske rutine, proces fokusiranja i učenja, i društvene sposobnosti u stvaranju novih prijatelja. Ovo je važna godina za postavljanje temelja za učenje.

Čitanje

Izgovor, razumijevanje, fonemi, riječ, rima, značenje riječi i koncept su stvari koje bi vaše dijete trebalo naučiti u ovoj godini. Djeca u vrtiću uče kako da identifikuju slova abecede i njihove izgovore, i o slovima i izgovoru koja se spajaju da formiraju riječ. Od većine djece u vrtiću, do kraja godine očekuje se da znaju čitati riječi.

Također, uče pisati slova. Rade na razvijanju motornih sposobnosti dok uče pisati abecedu velikim i malim slovima. Pokušat će pisati priče, članke za novine ili poeme. Inače će to biti samo nasumična slova i riječi, ali je prvi korak prema izražavanju kroz pisanje.

Ova godina poduprijet će roditelje da igraju aktivnu ulogu u pomaganju njihovoj djeci da uče dok čitaju. Mnoge škole daju knjige djeci da ponesu kući i čitaju s roditeljima.

Učitelji provode vrijeme čitajući djeci i igrajući se asocijacija riječi koje se rimuju, da bi izgradili njihov vokabular i da bi im pomogli u čitanju.

Matematika

Matematika u vrtiću je sasvim osnovna. Uče brojati, prepoznati brojeve do 10 i sortirati objekte. Koristeći pomagala, naučit će koncept rednih brojeva, osnovnog sabiranja i oduzimanja. Počet će učiti o vremenu i kalendaru regularno na časovima. Učitelji dan započinju tako što izvedu jedno dijete na tablu i pitaju ga da označi datum i dan sedmice, te kakvo je vrijeme taj dan.

Do kraja vrtića, djeca bi trebala znati komponente kalendara i kako preko njega da znaju dane, sedmice, mjesece i osnovno o vremenu – segment od sat vremena, pola sata – da prepoznaju brojeve do 100 i da broje do 100, i osnovno sabiranje i oduzimanje.

Nauka / priroda

U ovoj dobi nauka se bavi osvješćivanjem o stvarima i svijetu oko djece.  Djeca uče o biljkama, životinjama, dobrim navikama za zadravlje, vremenu i praćenju vremena, i oko 5 osnovnih čula i stvari o tijelu. Učitelji će pokazati osnovnu nauku. Djeca u vrtiću mogu bolje pamtiti i koristiti to da vežu i grupišu stvari.

Društvo

U društvenom dijelu učenja škola počinje s fokusom na „ja“. Uče o bližoj i daljoj porodici, adresama i broju telefona i dijele informacije o sebi i svojim interesima.

Do kraja godine, proširit će svoje vidike i perspektivu porodice, kulture i društva.