Njega tokom normalnog porođaja – praktični vodič

Njega tokom normalnog porođaja – praktični vodič

Njega tijekom normalnog porođaja – praktični vodič

 

Unatoč brojnim raspravama i istraživanjima tokom mnogih godina, pojam “normalnog” prilikom porođaja nije standardiziran niti univerzalan.

Posljednjih desetljeća došlo je do velikih razlika u pristupu prirodnom porođaju u različitim dijelovima svijeta.

U razvijenim zemljama došlo je do brze ekspanzije u razvoju i primjeni niza postupaka čija je svrha započeti, pojačati, ubrzati, regulirati ili nadzirati fiziološki proces porođaja, s ciljem poboljšanja ishoda za majke i novorođenčad, a ponekad i s ciljem racionalizacije radnih procesa prilikom porođaja u medicinskoj ustanovi.

No, postavlja se sve više pitanja o koristi ili poželjnosti ovako visokog stepena intervencije.

U isto vrijeme, zemlje u razvoju nastoje njegom tokom porođaja, koja bi bila sigurna i financijski prihvatljiva, učiniti dostupnom svim ženama.

Zbog toga je 1999. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) okupila radnu grupu za pripremu dokumenta s nazivom “Njega tokom normalnog porođaja – praktični vodič” , kako bi u porođaj pokušali uvesti dio normi za dobru praksu prilikom skrbi tokom porođaja bez komplikacija.

Ovo je bio prvi put da su na sastanku bili prisutni stručnjaci iz područja perinatalne skrbi, iz svake regije Svjetske zdravstvene organizacije i da su imali priliku razjasniti, koristeći suvremene spoznaje, primjenjivost različitih postupaka prilikom skrbi tijekom normalnog porođaja.

Radna grupa stručnjaka imala je za cilj ispitati dokaze za ili protiv nekih od najčešćih postupaka i utvrditi preporuke na temelju najčvršćih raspoloživih dokaza o njihovoj primjeni prilikom skrbi tokom normalnog porođaja

Preporuke za one intervencije koje se koriste ili bi se trebale koristiti kao podrška u procesu normalnog porođaja nisu specifične niti za jednu državu niti regiju, odnosno, općenito su primjenjive.

 

Nakon rasprave o dokazima, Radna grupa klasificirala je svoje preporuke o postupcima koji se odnose na normalan porođaj u četiri kategorije:

 

  1. Postupci koji su dokazivo korisni i čija se upotreba treba poticati.
  2. Postupci koji su neosporno štetni ili neučinkoviti i trebaju se eliminirati.
  3. Postupci za koje ne postoji dovoljno dokaza da bi se donijela jednoznačna preporuka i koji bi se trebali koristiti uz oprez dok ih buduća istraživanja ne razjasne.
  4. Postupci koji se često koriste neprimjereno.

roda.hr