SENSUS: Ne možemo promijeniti čitav svijet, ali možemo uljepšati nečiji

SENSUS: Ne možemo promijeniti čitav svijet, ali možemo uljepšati nečiji

Centar za psihološku podršku SENSUS čvrsto vjeruje u zajednicu koja aktivnim učešćem ispoljava svoje pune potencijale i time omogućava jednaka prava, slobode, obrazovne i socijalne prilike za sve građane Mostara i BiH.

Centar za psihološku podršku “Sensus” je nevladina organizacija osnovana kao neformalna grupa u maju 2010. godine u Mostaru pod nazivom Udruženje mladih psihologa od strane grupe studenata i studentica psihologije. Od samih početaka naše organizacije, vođeni smo željom za stalnim razvojem, usavršavanjem i napretkom, objasnila je za časopis Roditelj Maida Bešo, direktorica SENSUS-a.

„U proteklim godinama, upravo zbog te želje, unaprijedile smo i vlastite kapacitete nizom edukacija iz raznih terapijskih pravaca, učešćem u nizu radionica i treninga. Za nas vrlo značajno unapređivanje kapaciteta i samog načina djelovanja, željeli smo obilježiti i promjenom naziva, tako da sadaa djelujemo kao Centar za psihološku podršku “Sensus”, strukovna nevladina organizacija čiji je cilj poboljšanje psihosocijalnog razvoja, pružanje podrške i osiguravanje edukacije za djecu, mlade i odrasle, kroz preventivni, interventni, savjetodavni i radioničarski rad“, kazala je.

Danas organizaciju čini pet psihologinja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom, adolescentima i odraslima kroz individualna i grupna savjetovanja, iskustvene radionice i predavanja za lični i profesionalni razvoj.

Naše vrijednosti služe kao zvijezda vodilja za akcije Sensus-a i opisuju kako se odnose prema svijetu:

 •  Timski rad
 •  Predanost
 • Prepoznatljivost
 •  Povjerenje
 •  Integritet
 • Profesionalni i lični  napredak

Psihoterapija je proces koji vam pomaže da saznate više o vašim mislima i osjećajima, kao i da razumijete uzroke i kreirate strategije prevazilaženja aktualnih izazova s kojim se suočavate. Istovremeno to je proces unapređivanja kvalitete života i pospješivanja rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

„Centar za psihološku podršku nudi različite oblike grupnog psihoedukativnog rada za mlade, odrasle, roditelje, nastavnike. Organizujemo različite radionice i seminare za sve zainteresovane korisnike“ kazala nam je Majda Šehić, zamjenica direktorice SENSUS-a.

Najvrednija roba u današnjem svijetu jeste informacija a najpouzdanije i najtačnije informacije možemo dobiti putem istraživanja. U našem Centru Sensus nude različite usluge istraživanja koje između ostalog uključuju:​

Interna istraživanja:

 • istraživanje stavova zaposlenih
 • saradnja među odjelima
 • ocjena treninga
 • profesionalna orijentacija
 • motivisanje za zadatke

Eksterna istraživanja:

 • istraživanje stavova i potreba
  kupaca
 • tržišna pozicija brenda
 • navike kupaca
 • zadovoljstvo uslugom

Centar za psihološku podršku „Sensus“ je, kako sa današnjim nazivom, tako i pod nazivom „Udruženje mladih psihologa“, u svom dosadašnjem djelovanju, realizovao niz projekata, a sve u cilju psihološkog osnaživanja građana/ki i jačanja njihovih socijalnih i ličnih kompetencija. U okviru navedenih projekata posebno se ističu teme destigmatizacije mentalnog zdravlja, formalnog i neformalnog obrazovanja mladih i odraslih, socijalne inkluzije i aktivizma.

„U okviru našeg rada, javne kampanje, kao specifičan pristup zagovaranja, zauzimaju značajno mjesto. Tokom proteklih 8 godina organizovale smo niz javnih kampanja, usmjerenih prvenstveno na destigmatizaciju mentalnog zdravlja i promociju uloge psihologije u društvenim promjenama“ objasnila je Šehić.

Iz Centra za psihološku podršku Sensus poručuju da su posebno ponosni na svoj uspjeh tokom 2018. godine kada su povećali broj saradnika i korisnika. Trenutno broje 84 djece i 92 roditelja te 112 srednjoškolaca a putem ovog centra svoje usluge nude 32 pedagoška radnika. U protekloj godini su uspjeli ostvariti i 97 korisnika grupnih i individualnih psihoterapijskih tretmana. Njihov rad, kako ističu, ima samo jedan moto „Ne možemo promijeniti čitav svijet, ali možemo uljepšati nečiji“.

Ukoliko su vam potrebne usluge psihološkog savjetovanja ili psihoterapije možete im se obratiti putem poruke na njihovoj web stranici. Također im se možete javiti i putem telefona: 036/570-222 ili na email: cpp.mostar@gmail.com

roditelj.ba