MAM DUDA PERFECT

MAM DUDA PERFECT

MAM duda Perfect dizajnirana kako bi smanjila rizik od nepravilnog rasta zubi.

60 % tanja
4 x mekša

MAM dude razvijene su u suradnji sa stomatolozima i ortodontima. MAM duda Perfect posebno je dizajnirana kako bi sprječila nepravilan rast zuba.

roditelj.ba