Saznaj više o zdravlju svog djeteta dok je još u tebi! Nifty test

Saznaj više o zdravlju svog djeteta dok je još u tebi

Uzorci Nifty testa  od sada se analiziraju u Europi

 

 

Svaka se buduća majka u trudnoći susreće sa prenatalnim testovima pomoću kojih se utvrđuje postoji li rizik za bolesti djeteta. Najčešće se tu govori o ultrazvučnom testu pomoću kojeg se mjeri nunhalni nabor, double testi neki drugi laboratorijski testovi. Međutim danas se sve više žena odlučuje za najpouzdaniji i najkompletniji test probira Nifty. Najsigurnija neinvazivna metoda pomoću koje sa 99% točnošću već od 10. sedmice trudnoće saznaje postoji li rizik od genetskih nepravilnosti u ploda.

 

Postupak obuhvaća složenu analizu krvi buduće majke (u majčinoj krvi cirkulira DNK ploda), gdje se koristi najmodernija tehnologija koja do sada u jugoza-padnoj Europi nije bila dostupna.

 

Ove godine je u jugozapadnoj Europi otvoren visoko tehnološki opremljen laboratorij, koji predstavlja ogroman napredak na području genske tehnologije i osigurava nam dostupnost visoko tehnoloških usluga i analizu prenatalnih Nifty testova u našoj regiji.

 

Za buduće majke to je sigurno od velikog značaja, jer blizina laboratorija također znači i kraće vrijeme čekanja na rezultate. Oni su dostupni već unutar 6-8 dana od uzimanja uzorka krvi trudnice!

 

Nifty test omogućuje budućim roditeljima da saznaju više o zdravlju svoga  djeteta, dok je dijete još u stomaku, tako se mirno mogu spremati na rođenje svoga novog člana. U slučaju utvrđene kromosomske nepravilnosti Nifty test omogućuje da se budući roditelji fizički i psihički pripreme na život koji slijedi i istraže mogućnosti terapije koje nudi moderna medicina. Na taj način mogu planirati svoju budućnosti u novo na staloj situaciji dobiti najviše u smislu pronalaženja prikladne terapije za pomoć djetetu još za vrijeme trudnoće.

 

Nifty test je neinvazivni test, to znači da nema ulaska u tijelo trudnice i jedna je od najsigurnijih metoda određivanja genetskih nepravilnosti ploda, bez rizika od pobačaja ili drugih neugodnosti za vrijeme trudnoće. Nifty test je na pravilo više od 3 000 000 trudnica diljem svijeta!

 

Više informacija o Nifty testu možete pročitati na web stranici: www.nifty-test.ba