Mješovite skupine u dječijim vrtićima

Mješovite skupine u dječijim vrtićima

Mješovite skupine su one u kojima je razlika u dobi među djecom dvije ili više godina. Ovakav način rada ima dugu historiju. Pristup u mješovitim skupinama temelji se na istraživanjima koja pokazuju da djeca na taj način nabolje napreduju.

Dječiji vrtić, kao dječija kuća, nastoji svojim radom i pristupom biti dio svakodnevnog porodičnog života. Stoga, kao što je i u svakoj porodici neko uvijek stariji ili mlađi, tako i u mješovitim skupinama djeca variraju u dobi što im približava stvarne socijalne i obiteljske situacije.

Nije prirodno za dijete da većinu vremena provodi u dobno jednoličnim grupama gdje nema prilike steći brojna iskustva važna za svakodnevno funkcionisanje. Osim toga, u jednoličnim grupama dolazi do „prisilne“ usporedbe djece međusobno i razvija se kompetitivnost, umjesto da se prati djetetov individualni napredak. Također, istraživanja pokazuju da djeca do 8. godine najbolje uče upravo kroz interakciju i iskustvo s mlađom i starijom djecom te odraslima.

Razlog zbog kojeg se organiziraju skupine dobno mješovite djece je taj da svako dijete ima priliku, u manjim skupinama, učiti na svoj način kao i razvijati svoje sposobnosti na najbolji mogući način bez rigidnih pretpostavki o sposobnostima djece.

Atmosfera u takvim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu gdje se prijateljstva sklapaju prema interesu, a rjeđe prema dobi. Osim toga, u svakodnevnom životu uvijek je netko stariji/mlađi, sposobniji/ne sposobniji, bolji ili lošiji u nekoj aktivnosti.

Roditelji se često brinu da za njihovo dijete to nije dobro, da će njihovo dijete “nazadovati” (ako je među starijima u skupini) ili da će biti „preopterećen“ (ako je među mlađima u skupini) u nekom području.

istrazime.com