OVO BI TREBALO DA ZNA SVAKA MAMA ĐAKA-PRVAKA

OVO BI TREBALO DA ZNA SVAKA MAMA ĐAKA-PRVAKA

Ako imate đaka-prvaka i upravo ga pripremate za polazak u školu, ovo je pravi tekst za vas. Upoznajte se sa činjenicama koje bi trebalo da zna svaka mama đaka-prvaka. Neke od njih sigurno znate, ail biće korisno da ih se podsetite, jer će vam dijete sigurno na tome biti zahvalno.

Promjena velika kao planina

Za dijete je polazak u školu velika promjena. Toliko velika da je roditelji često teško mogu i zamisliti. Dijete nema iskustvo koje imaju odrasli ljudi. Zato ga ne bi trebalo opterećivati stavovima, mišljenjima, očekivanjima. Dovoljno je, za početak mu dati realne i otpimistične informacije. Ako djetetu kažete: „Ne brini. Biće sve u redu. Škola je super, ti ćeš to lako da savladaš“ – već mu postavljate očekivanje da bi trebalo da bude odličan đak i samo takav, da nikada neće naići na problem u školi. A kada do svega toga dođe, dijete će ostati zbunjeno. Mnogo će biti korisnije, jednostavno mu objasniti da škola ima svoje prednosti, kao što su sticanje novih znanja, iskustava, upoznavanje drugara i učiteljice, ali i da u školi mora da bude strpljivo, da sluša na času, da sjedi u klupi, što je dosta različito od svega što je do tada radilo. Sedmogodišnje dijete ovakve informacije može da prihvati mnogo lakše nego što roditelji zamišljaju, zato nema potrebe sputavati ga u tome.

Mama i tata su najvažniji oslonac

Stav djeteta prema školi jednak je stavu njegovih roditelja prema školi. Zato, čak i da imate loše mišljenje o nekom segmentu nastave, nemojte ga iznositi pred djetetom, jer će kasnije biti teško objasniti mu da stvari možda ipak nisu tako loše. Takođe, za dijete će mnogo biti korisno ako se potrudite da sa partnerom izgradite isti stav u odnosu na školu i da to dijete jasno vidi. Jer, pored zbunjenosti koje djetetu donosi promena zvana „polazak u školu“, nije mu potreban nesiguran oslonac koji se ogleda u nedefinisanom stavu roditelja prema tako značajnoj temi za njega.

Djeca sve čuju i vide

Potpuno je u redu, da pored svih dnevnih obaveza koje ima, mama ponekad bude i nervozna i nestrpljiva. Ali, zato se trudite da njegujete svoj unutrašnji mir. Odlučite da svakog dana izdvojite 15 minuta za meditaciju i susret sa svojim mislima i osjećanjima. Tako ćete postati srećnija i smirenija mama, a dijete će se ogledati u vašem „ogledalu“ i ponašati onako kako se i vi ponašate. Sve što radimo i govorimo naša djeca pažljivo osluškuju.

Utišajte se da biste čuli svoje dijete

Nije potrebno da znate sva pravila lijepog i korisnog ponašanja i da ih primjenjujete svakodnevno. Mnogo je korisnije da ostanete mirna mama koja će prepoznavati ponašanja i potebe svog djeteta i odgovorati u skladu sa njima, a ne u skladu sa pravilima. Svako dijete je individua za sebe i zato nema univerzalnih pravila. Njegujte ljubav prema sebi i svom djetetu i to će sigurno biti najbolja investicija koju ćete u životu imati.

 

najboljamamanasvetu.com