02.04.2020. održana je prva online konferencija za trudnice i dojilje

Domaćin online konferecnije ”Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić”
prim.dr.med. Senad Sarić, specijalista za ginekologiju/porodiljstvo i reproduktivnu medicinu
Tema: ”Priprema za porod u stresnoj situaciji”

dr.med. Grit Kirsten Sarić, specijalista za internu medicinu, subspecijalista kardiolog
Tema: ”Kardiološko-internistički aspekt kod trudnica”

prim.dr. Lamija Duranović, specijalista neuropsihijatar, šef Odjela neur.i psih. KB „Dr. Safet Mujic”, Mostar
Tema: ”Anksioznost, stresni događaji i način nošenja sa njima za trudnice i dojilje”

dr.sci.med. Verica Mišanović-specijalista pedijatar
Tema: „Priprema za roditeljstvo“

Aida Mulić, stručni saradnik kompanije Bayer
Tema: „Bepanthen mast i pelenski osip”

Đurđica Vujmilović, kompanija Pharma Maac
Tema: „Weleda u harmoniji sa čovjekom i prirodom“